საქართველო: ევროკავშირის ექსპერტთა მისია ნეიტრალური საჯარო ინტერნეტ-ტრაფიკის გაზიარების პუნქტის საკითხზე – მაღალსიჩქარიანი და დაბალი ლატენტობის ინტერნეტით უზრუნველყოფა და მისი ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა

  • თარიღი: 19/04/21 – 20/04/21
  • გააზიარეთ:

19-20 აპრილს ჩატარდება ვიდეო-ტელეკონფერენცია, რომლის განმავლობაში ექსპერტები ხორვატიიდან ქართველ პარტნიორებს ესაუბრებიან ინტერნეტ-ტრაფიკის გაზიარების პუნქტების ორგანიზებასთან და ამოქმედებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, და ხორვატიის გამოცდილებზე ამ საკითხში. ტელეკონფერენცია ორგანიზებულია ევროკომისიის ტექნიკური დახმარების და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) ფარგლებში.

ექსპერტთა ონლაინ მისიის მიზანია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის რეკომენდაციების გაწევა ნეიტრალური საჯარო ინტერნეტ-ტრაფიკის გაზიარების პუნქტების ბიზნეს-მოდელზე, და კერძოდ – იმ მოდელებზე, რომლებიც საქართველოსთვის ყველაზე ეფექტური იქნება.

ინტერნეტ-ტრაფიკის გაზიარების პუნქტი არის ფიზიკური და ჩვეულებრივ, ნეიტრალური ლოკაცია, სადაც სხვადასხვა IP ქსელები ერთმანეთს ხვდებიან ლოკალური ტრაფიკის გაცვლის მიზნით გადართვის საშუალებით.

ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ და მისი დღის წესრიგი

მოვლენები

იხილეთ ყველა