Ուկրաինայի էլեկտրոնային կառավարման քաղաքական շրջանակի գնահատում՝ Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության և կիբերանվտանգության մարտահրավերների լույսի ներքո

Ուկրաինա
  • Տևողություն: 2017-2019
  • ԵՄ ներդրում: €300,000

Այս երկամյա ծրագիրը (2017-2019թթ., 300,000 եվրո) նպատակ ունի ուժեղացնել Ուկրաինայի էլեկտրոնային կառավարման քաղաքական շրջանակի և  կարողությունների զարգացմանն ուղղված ԵՄ աջակցությունը: Հիմնական նպատակը պետական կառավարման հաշվետվողականության, որակի և արդյունավետության բարելավումն է՝ Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության և հարակից ռազմավարությունների (մասնավորապես՝ կիբերանվտանգության ոլորտում) ներքո Ուկրաինայի էլեկտրոնային կառավարման քաղաքական շրջանակի իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու միջոցով: