CyberEast – Գործողություն ընդդեմ կիբերհանցավորության՝ հանուն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում կիբերդիմակայունության

Ադրբեջան, Բելառուս, Հայաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, Վրաստան
 • Տևողություն: 2019-2022
 • ԵՄ ներդրում: 7 միլիոն եվրո

Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող ծրագիրը կնպաստի ԱլԳ գործընկեր երկրների կիբերդիմակայունությանը և քրեական արդարադատության արձագանքի բարելավմանը՝ կենտրոնանալով երկու հիմնական կառուցվածքային տարրերի վրա: Նախ` կիբերանվտանգության և կիբերհարձակումներից պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված տեխնիկական և համագործակցային մեխանիզմների զարգացումը, և երկրորդ` կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետ շրջանակի լիարժեք ներդրումը:

Նպատակներ

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Արևելյան գործընկեր երկրների կիբերդիմակայունությունն ու բարելավել քրեական արդարադատության կարողությունները՝ կիբերսպառնալիքների մարտահրավերներին ավելի լավ արձագանքելու և իրենց ընդհանուր անվտանգությունը բարելավելու համար:

Գործողություններ

Ծրագիրն իրականացնում է հետևյալ գործողությունները.

Կիբերանվտանգություն

 • ԱլԳ երկրներում կիբերանվտանգության ազգային կառավարման ու իրավական դաշտի ամրապնդում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Կարողությունների զարգացում.
  – Աջակցություն օրենսդրական դաշտի փոփոխություններին կամ զարգացմանը.
  – Կիբերսպառնալիքների և արձագանքման, մարդու իրավունքների, տվյալների պաշտպանության երաշխիքների ու վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ ուսուցում և մենթորություն.
  – Մասնավոր հատվածում ծառայություններ մատուցողների հետ համագործակցություն.
  – Հանրային իրազեկման բարձրացում:
 • ԱլԳ երկրներում կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանության ամրապնդում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Տեխնիկական օժանդակության ցուցաբերում ազգային կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներին.
  – Աջակցություն կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների ծրագրերի և ընթացակարգերի մշակմանը.
  – Կրիտիկակական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանության համակարգերի զարգացման ուղղությամբ տեխնիկական աջակցություն և վերապատրաստում:
 • ԱլԳ երկրներում կիբերանվտանգության ոլորտում միջադեպերի կառավարման գործառնական կարողությունների բարձրացում, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Կիբերմիջադեպերի կառավարման վերաբերյալ համատեղ հանդիպումների ու կիբերհարձակման իրավիճակների իմիտացիոն գործողությունների և սեղանի վարժությունների կազմակերպում.
  – Համատեղ կիբերգործողություններ և հետաքննություններ.
  – Իրական կիբերմիջադեպերի ժամանակ աջակցություն միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցություններին.
  – Առկա տարածաշրջանային ցանցերի աջակցություն և համախմբում:

Կիբերհանցավորություն

 • Օրենսդրական և քաղաքական կառուցակարգերի բարելավում և համապատասխանեցում Բուդապեշտի կոնվենցիայի հետ, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Կիբերհանցագործությունների մասին Բուդապեշտի կոնվենցիային համապատասխանության գնահատում՝ երկրների գնահատման միջոցով.
  – Աջակցության ցուցաբերում կիբերհանցագործությունների ռազմավարությունների ու գործողությունների ծրագրերի մշակմանը / թարմացմանը.
  – Կիբերհանցագործությունների և կիբերանվտանգության միտումների ու սպառնալիքների վերաբերյալ ազգային ու տարածաշրջանային զեկույցների պատրաստում.
  – Քրեական արդարադատության մարմինների և քաղաքականություն մշակողների բարձր մակարդակի տարածաշրջանային ու ազգային հանդիպումներ՝ առանցքային խնդիրները գնահատելու նպատակով:
 • Դատական և իրավապահ մարմինների կարողությունների ամրապնդում ու միջգերատեսչական համագործակցություն, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Ինստիտուցիոնալ կարգավորումների, կարողությունների, իրավասությունների, վերապատրաստման կարիքների, ինչպես նաև միջգերատեսչական համագործակցության բացերի և տարածաշրջանում կիբերհանցագործությունների հնարավորությունների գնահատում.
  – Աջակցություն կիբերհանցավորության դեմ պայքարող ստորաբաժանումների համար վերապատրաստման պլանների թարմացմանը և (կամ) մշակմանը.
  – Կիբերհանցագործության հետաքննության և թվային փորձաքննության վերաբերյալ ուսումնական դասընթացների, դեպքի սիմուլյացիոն վարժությունների և սիմուլյացիոն դատավարությունների անցկացում.
  – Կիբերհանցագործությունների / կիբերմիջադեպերի զեկուցման և տվյալների փոխանակման վերաբերյալ համաձայնեցված ընթացակարգերի մշակում Համակարգչային անվտանգության միջադեպերի և արձագանքման թիմերի (CSIRTs) կողմից՝ քրեական արդարադատության մարմինների հետ համատեղ:
 • Քրեական արդարադատության, կիբերհանցագործության և էլեկտրոնային ապացույցների վերաբերյալ արդյունավետ միջազգային համագործակցության և վստահության բարձրացում, այդ թվում` ծառայություն մատուցողների և իրավապահ մարմինների միջև, այդ թվում՝ հետևյալ միջոցներով.
  – Կիբերհանցագործությունների և էլեկտրոնային ապացույցների հետ կապված քրեական գործերի շրջանակներում փոխադարձ իրավական աջակցության ցուցաբերման նպատակով դիմումների ներկայացման վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում.
  – 24/7 ձևաչափով կոնտակտային կենտրոնների վարման հմտությունների, ստեղծման ու կոմպետենցիաների բարելավմանն ուղղված աշխատաժողովների, դասընթացների և սիմուլյացիոն խաղերի անցկացում.
  – Կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարող ստորաբաժանումների և դատախազների համար նախատեսված վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում՝ տվյալների պահպանման և բաժանորդի մասին տեղեկատվության ստացման նպատակով միջազգային հարցումների ձևաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ.
  – Կիբերհանցագործությունների վերաբերյալ միջազգային համագործակցության հմտությունների զարգացմանն ուղղված դեպքի սիմուլյացիոն վարժությունների անցկացում.
  – Աջակցություն իրավապահ մարմինների և քրեական արդարադատության մարմինների միջև համագործակցության համաձայնագրերին.
  – Ստանդարտացված ձևաթղթերի և ընթացակարգերի մշակմանն ուղղված աշխատաժողովների կազմակերպում` մասնավոր ընկերությունների տիրապետած տվյալների նկատմամբ հասանելիություն ստանալու նպատակով.
  – Աջակցություն պետական և մասնավոր հատվածների միջև համագործակցության շուրջ երկխոսությանը:

Հաջողակ պատմություններ

Հայկական գուլպաների վաճառք Գերմանիայում. «EU4Digital»-ը՝ eCommerce-ի միջոցով ԵՄ շուկան մոտեցնում է հայ գործարարին

Հայկական «Զիլ գուլպաներ» բրենդը ներկայացել է Գերմանական eBay վաճառքի օնլայն հարթակում պարզ ու արագ եղանակով: Այս հնարավորությունն ընկերությա…

Հայաստան | 19/10/21

Ցուցադրել բոլորը