ԵՄ Միասնական թվային շուկա

Այն ժամանակ, երբ համացանցն ու թվային տեխնոլոգիաները փոխակերպում են մեր աշխարհը, թվային դարաշրջանին Եվրոպայի համապատասխանությունը մեկն է Եվրոպական հանձնաժողովի 6 քաղաքական գերակայություններից, որոնց նպատակը նոր սերնդի տեխնոլոգիաների միջոցով մարդկանց կարողությունների ընդլայնումն է:

Եվրոպական միության միասնական շուկան թվային դարաշրջանի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար անհրաժեշտ է վերացնել անհարկի կարգավորիչ խոչընդոտները և առանձին ազգային շուկաներից անցում կատարել միասնական համաեվրոպական կանոնակարգերի:

Նշված քայլերը կարող են տարեկան 415 միլիարդ եվրո ներգրավել ԵՄ-ի տնտեսական աճի, աշխատատեղերի ավելացման, մրցակցության, ներդրումների և նորարարությունների խթանման ուղղությամբ:

ԵՄ Միասնական թվային շուկայի ռազմավարությունը կառուցված է երեք հիմնասյուների վրա.

  1. Հասանելիություն. սպառողների և բիզնեսի համար թվային ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ ավելի լավ հասանելիություն ամբողջ Եվրոպայում.
  2. Միջավայր. թվային ցանցերի և նորարարական ծառայությունների բարգավաճման համար պատշաճ պայմանների և գործունեության դաշտի ստեղծում.
  3. Տնտեսություն և հասարակություն. թվային տնտեսության աճի ներուժի մաքսիմալացում: