Երկրատեղորոշիչ տվյալների կառավարման կարողությունների և Ազգային կադաստրային գործակալության փոխգործելիության ամրապնդում

Բելառուս
  • Տևողություն: 2019-2021
  • ԵՄ ներդրում: €1.2 մլն եվրո

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող այս թվինինգային ծրագիրը (2019-2021թթ., 1,2 մլն եվրո) նպատակ ունի բարելավել տարածական տվյալների փոխանակման կարողությունները, բարձրացնել ԱԿԳ-ի էլեկտրոնային ծառայությունների և ՏՏ կարողությունները, ինչպես նաև ամրապնդել ԱԿԳ-ի շրջանակներում տվյալների ստեղծման, կառավարման և փոխանակման կարողությունները: