Շուկայի հասանելիության և ծառայությունների որակի մշտադիտարկման համակարգի բնագավառներում Կապի և տեղեկատվայնացման պետական կարգավորման ազգային հանձնաժողովի կարգավորիչ ներուժի ամրապնդում

Ուկրաինա
  • Տևողություն: 2019-2021
  • ԵՄ ներդրում: €1.3 մլն եվրո

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող այս թվինինգային ծրագիրը (2019-2021թթ., 1,3 մլն եվրո) նպատակ ունի բարելավել էլեկտրոնային հաղորդակցման ցանցերի ու առնչվող գործիքների նկատմամբ շուկայի հասանելիության, ինչպես նաև էլեկտրոնային հաղորդակցման ծառայությունների որակի մշտադիտարկման արդյունավետությունը՝ Ուկրաինայի ազգային կարգավորող մարմնի՝ Կապի և տեղեկատվայնացման պետական կարգավորման ազգային հանձնաժողովի կարգավորիչ ներուժի ամրապնդման միջոցով: