Աջակցություն էլեկտրոնային գյուղատնտեսությանը Ադրբեջանում

Ադրբեջան
  • Տևողություն: 2017-2020
  • ԵՄ ներդրում: €1,2 միլիոն եվրո

Եռամյա նախագիծը (2017-2020թթ., 1,2 միլիոն եվրո) նպատակ ունի ապահովել գյուղատնտեսական սուբսիդիաների արդար և թափանցիկ բաշխում, տրամադրել հուսալի տվյալներ` քաղաքականության մշակման և քաղաքականության ազդեցության գնահատման համար, և, ի վերջո, օգնել բարելավել կյանքի որակը գյուղական բնակավայրերում: