Որո՞նք են կիբերանվտանգության հետ կապված հիմնական մարտահրավերները տարածաշրջանում: Ինչպե՞ս է EU4Digital-ն օգնում դիմակայունության ամրապնդմանը գործընկեր երկրներում

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Արևելյան գործընկերության երկրների կողմից արդեն իսկ իրականացված պետական կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և անվտանգության միջոցառումների վերլուծությունը թույլ է տվել հստակեցնել տարածաշրջանում կիբերանվտանգության հետ կապված հիմնական մարտահրավերները, որոնք են.

  • Կիբեր ոլորտում որակավորված կադրերի և ռեսուրսների պակաս.
  • Անբավարար հատուկ և համակարգված ֆինանսավորում.
  • Ազգային կիբեր ռազմավարությունները կայացած չեն, ժամանակավրեպ են և համահունչ չեն ԵՄ-ի Ցանցային և տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության հրահանգին (ՑՏՀ հրահանգ).
  • Հնացած ազգային օրենսդրություն, որը չի համապատասխանում ԵՄ գործող օրենսդրությանը և կիբերանվտանգության չափորոշիչներին.
  • Ազգային մակարդակում կիբեր ռիսկերի կանոնավոր գնահատումներ չեն իրականացվել.
  • Ազգային մակարդակում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործողությունների պլաններ չեն մշակվել.
  • Ազգային մակարդակում սահմանված չէ կամ թերի վիճակում է կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների (ԿՏԵ) ցանկը:


«EU4Digital» ծրագրի շրջանակներում ազգային իշխանությունների համար հստակեցվել և պատրաստվել են կիբերանվտանգության ոլորտում մի շարք դրական պրակտիկաներ և առաջարկություններ՝ կիբերանվտանգության ուղեցույցների տեսքով: Այս ուղեցույցները առաջարկություններ են ներկայացնում կիբերանվտանգության զարգացման և այդ ուղղությամբ միջոցառումների մշակման, իրականացման, գնահատման ու աջակցման արդյունավետ պրակտիկաների մասին: Դա կնպաստի գործընկեր երկրների միջև ավելի ուժեղ և կենսունակ կիբերտարածության ձևավորմանը և կնվազեցնի ցանցային տեղեկատվական համակարգերի խափանման կամ ձախողման ռիսկերը:


Ավելին, Արևելյան գործընկերության յուրաքանչյուր երկրում կիբերանվտանգության մասին մանրամասն ակնարկը (ներկա վիճակը, հիմնական մարտահրավերները և երկրների անհատական զեկույցներում ներկայացված հաջորդական գործողությունները) ավանդ կունենա «EU4Digital. Արևելյան գործընկերության երկրներում կիբեր դիմակայունության բարելավում» ծրագրում:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը