700 ՄՀց շերտի ազատականացմամբ հաճախության վերաբաշխու՞մ: Ի՞նչ է դա իրականում նշանակում: Ի՞նչ փոփոխություն դա կբերի

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Բջջային ցանցերի, ներառյալ 5G ծառայությունների ավելի լավ ծածկույթ: Հեռահաղորդակցության ոլորտում EU4Digital-ի գործունեության մի մասը կապված է 700 ՄՀց հաճախությամբ շերտի ազատականացման հետ՝ նպատակ ունենալով մշակել և իրականացնել Արևելյան գործընկերության վեց երկրներում 700 ՄՀց շերտի փոխարկման համակարգված մոտեցում՝ ԵՄ-ի ներսում գործադրվող ջանքերին ու ծրագրերին համահունչ: ԵՄ-ի ներսում գործադրվող ջանքերը բաղկացած են վերգետնյա հեռուստատեսային հեռարձակման ցանցերը 700 ՄՀց շերտից հեռացնելուց և այնուհետև նշված շերտն անլար հասանելիության լայնաշերտ էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերին և մասնավորապես 5G-ին ամրակցելուց:

Արևելյան գործընկերության երկրներում ԵՄ-ի ծրագրերին համապատասխան շերտի օգտագործման փոխարկումը կօգնի խուսափել ինչպես Արևելյան գործընկերության երկրներում, այնպես էլ ԵՄ-ում բջջային ցանցերին վնասակար միջամտություններից: Այն կարող է նաև բազմաթիվ օգուտներ բերել ապագայում` կապված 5G-ի ներդրման հետ, այդ թվում` ավելի փոքրաթիվ բազային կայաններ տեղակայելու շնորհիվ ծախսերի նվազեցում, գյուղական բնակավայրերում ծածկույթի բարելավում և, ցանցի տեղակայման հետ կապված ծախսերի նվազեցմամբ պայմանավորված, ավելի ցածր սպառողական գներ:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը