Որքանո՞վ են զարգացած վստահությունն ու անվտանգությունն Արևելյան գործընկերության երկրներում: Արդյո՞ք տարածաշրջանը հետ է մնում այս ոլորտում ավելի առաջադեմ թվային տնտեսություններից, և ինչպիսի՞ն են դրա հետևանքները

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Արևելյան գործընկեր երկրներն ունեն թվային վստահության ծառայությունների մատուցման ամուր տեխնոլոգիական հիմքեր, սակայն դեռ շատ բան պետք է արվի վստահության ծառայությունների փոխադարձ ճանաչմանը հասնելու համար: Արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ անդամ երկրների միջև միմյանց վստահության ծառայությունների անդրսահմանային փոխադարձ ճանաչումը պահանջում է նպատակաուղղված ջանքեր, որպեսզի ապահովվի կանոնակարգման, աուդիտի և համապատասխանության գնահատման համատեղելիությունը eIDAS-ի պահանջներին, տեխնիկական միջոցառումների համատեղելիությունը կրկին eIDAS-ի պահանջներին, տվյալների գաղտնիության և պաշտպանության պրակտիկաների համատեղելիությունը GDPR-ի պահանջներին, ինչպես նաև փոխադարձ ճանաչման համար վստահության ներկայացուցչության առկայությունը։


Վստահության և անվտանգության ոլորտում «EU4Digital» ծրագրի հիմնական նպատակներն են` վստահության ծառայությունների անդրսահմանային փոխճանաչման պոտենցիալ բացերի բացահայտումը և այդ խնդիրների հաղթահարման համար գործնական գործողությունների ծրագիր և աջակցություն առաջարկելը: «EU4Digital» ծրագիրն ավարտել է վստահության և էլեկտրոնային նույնականացման (eID) ծառայությունների իրավական և տեխնիկական հասունության գնահատումները արևելյան գործընկեր յուրաքանչյուր երկրում: Հիմնվելով այս գնահատումների և էլեկտրոնային ստորագրության պիլոտային ծրագրերի արդյունքում քաղած դասերի վրա՝ EU4Digital-ը յուրաքանչյուր առանձին երկրի համար մշակել է անդրսահմանային փոխադարձ ճանաչման գործողությունների հատուկ ծրագրեր` հիմնված eIDAS-ի սահմանած պրակտիկաների և Փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրի ձեռնարկի (MRA Cookbook) վրա: Ներկայացված առաջարկությունների նպատակը երկրներին օգնելն է դուրս գալ հաջորդ մակարդակ կամ պատրաստ լինել անդրսահմանային փոխճանաչմանը:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը