Հմտությունների չափումն, իհարկե, հրաշալի է, բայց ինչպե՞ս է դա օգնում տեղերում թերությունների վերացմանը

  • Ամսաթիվ: 06/04/20
  • Կիսվել:

EU4Digital-ը մշակել է թվային հմտությունների բացերի չափման և համեմատման ընդհանուր մեթոդաբանություն՝ այդպիսով հնարավոր դարձնելով սահմանված խնդրահարույց ոլորտներում գործողությունների փաստահեն թիրախավորումն ու թվային հմտությունների և ռազմավարական թիրախների ուղղությամբ գործունեության ազդեցության չափումը:

Տվյալների առկայությունն առանցքային դեր է խաղում Արևելյան գործընկերության երկրներում թվային հմտությունների ռազմավարությունների մշակման և եվրոպական մակարդակի ռազմավարությունների հետ դրանց ներդաշնակեցման գործում: Էլեկտրոնային հմտությունների գործողությունների մի մասը կենտրոնացած է Արևելյան գործընկերության երկրներում թվային հմտությունների բացերի չափման համար հստակ և հակիրճ մեթոդաբանության մշակման վրա, որում հաշվի կառնվի յուրաքանչյուր առանձին երկրի նախապատմությունը և համապատասխան կերպով կտեղայնացվի մեթոդաբանության մոտեցումը:

Թվային հմտությունների չափման ներդաշնակեցված մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել հմտությունների հետ կապված թերությունները, անհամապատասխանություններն ու բացերը` միջոցներ որոնելու և տարածաշրջանային ու ազգային նախաձեռնությունների ազդեցությունը գնահատելու նպատակով: Տվյալների ներդաշնակեցված չափումը հնարավորություն է տալիս նաև համեմատել թվային հմտությունների զարգացման ուղղությամբ անհատական առաջընթացն Արևելյան գործընկերության երկրների միջև, և այն համեմատել ԵՄ երկրների ցուցանիշների հետ:

Արևելյան գործընկերության երկրներում թվային հմտությունների ազգային մակարդակում առկա բացերի չափման և կանխատեսման միասնական մեթոդաբանության մշակումը թույլ կտա՝

  • զարգացման ազգային ռազմավարությունները համապատասխանեցնել ԵՄ պրակտիկաների հիման վրա չափված կոնկրետ տվյալների հետ և կօգնի բացահայտել կոնկրետ խնդրահարույց ոլորտներն ու առաջարկի և պահանջարկի հետ կապված բացերը.
  • որդեգրել թվային հմտությունների հետ կապված տվյալների հավաքագրման ընդհանուր մոտեցում, որն, իր հերթին, հնարավորություն կընձեռի համեմատություն կատարել Արևելյան գործընկերության երկրների և ԵՄ-ի միջև ու թույլ կտա, որպեսզի երկրները համատեղ լուծումներ գտնեն թվային հմտությունների հետ կապված հիմնահարցերի առնչությամբ.
  • իրականացնել համակարգված և կանոնավոր չափում, որը հիմք կծառայի թվային հմտությունների հետ կապված աշխատաշուկայի ապագա կարիքները կանխատեսելու համար:

քարտեր

Ցուցադրել բոլորը