Այսպիսով, կոնկրետ ի՞նչ է անում EU4Digital-ն էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

EU4Digital-ն աշխատանքներ է տանում Արևելյան գործընկերության երկրներում առողջապահական տվյալների կառավարման իրավիճակի գնահատման և ուղեցույցների մշակման ուղղությամբ, որպեսզի առողջապահական տեղեկատվության փոխանակման և կառավարման կարողությունները համահունչ լինեն ԵՄ լավագույն փորձին ու հենց Արևելյան գործընկերության երկրներում առկա իրողություններին: Իդեալում, սա նշանակում է, որ նույնական կանոնակարգերին համահունչ տվյալները փոխգործունակ են տարբեր կազմակերպությունների, շահագրգիռ կողմերի և նույնիսկ սահմանների միջև, ինչը կարևոր է հիվանդների համար ավելի լավ խնամքի ապահովման հարցում, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ են նրանք գտնվում:

Էլեկտրոնային առողջապահության՝ EU4Digital-ի գործունեության առանցքում գտնվող ասպեկտներից մեկն էլ առցանց համագործակցության հարթակն է, որն Արևելյան գործընկերության երկրների շահագրգիռ կողմերին հնարավորություն կտա կիսվել էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում իրենց երկրների լավագույն փորձով և համագործակցություն ծավալել հետագա զարգացման ուղղությամբ: Դրա նպատակն առաջատար պրակտիկաների խթանումն ու էլեկտրոնային առողջապահական տեղեկատվության, ուսումնական նյութերի և հիմնական փորձագետների հաղորդակցության համար նախատեսված հատուկ տարածք ունենալն է:

Ի լրումն, EU4Digital-ը նպատակ է հետապնդում դյուրացնել Արևելյան գործընկերության երկրների մասնակցությունը հաղորդակցության խթանմանը, նորարարություններին և նորագույն լուծումների ներդրմանն ուղղված ԵՄ նախաձեռնություններին, հատկապես՝ ծերացող բնակչության խնամքի հետ կապված խնդիրներին վերաբերողներին. հեռավար բժշկական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, ախտորոշման բարելավման համար տվյալների վերլուծություն, խելացի տնային տեխնոլոգիաներ, սոցիալական և գործողությունների ծրագրեր:

EU4Digital-ը նաև նպատակ է հետապնդում նպաստել Արևելյան գործընկերության երկրների մասնակցությանը Ակտիվ և առողջ ծերացման եվրոպական նորարարական գործընկերությանը (EIP on AHA), որը տիրապետում է վերևում նշված խնդիրների մեծ մասի առնչությամբ եվրոպական երկրներում իրականացված լավագույն պրակտիկաներին:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը