Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում ազգային կոալիցիաները: Ո՞ւմ են դրանք համախմբում և ի՞նչ նպատակով

  • Ամսաթիվ: 06/04/20
  • Կիսվել:

Ազգային կոալիցիաները բազմաշահառու գործընկերություններ են, որոնք համագործակցում են ազգային մակարդակում ընդհանուր և հստակ սահմանված նպատակին հասնելու համար, իսկ Արևելյան գործընկերության երկրներում դրանց ստեղծումը կբարձրացնի տարածաշրջանում իրականացվող թվային հմտությունների զարգացման գործողությունների նկատմամբ վերահսկողությունն ու դրանց համակարգումը, ինչպես նաև կարևոր դերակատարություն կունենա ԵՄ անդամ պետությունների և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև համագործակցության բարելավման գործում:

Ազգային կոալիցիաների շահագրգիռ կողմերն են ՏՀՏ ոլորտում գործող ու դրա հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերությունները, կրթական և վերապատրաստական ծառայություններ մատուցողները, հանրային հատվածը, զբաղվածության ծառայությունները, ասոցիացիաները, շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները և սոցիալական գործընկերները:

Կոալիցիաներն ի վիճակի են խթանել թվային հմտությունները տարբեր եղանակներով, որոնք համաձայնեցվում են կոալիցիայի ստեղծման ընթացքում: Որոշ երկրներ կոալիցիաների նկատմամբ կարող են որդեգրել առավել նախաձեռնողական մոտեցում, ինչն այդ կոալիցիային հնարավորություն է տալիս ակտիվորեն մասնակցել թվային հմտություններին վերաբերող տվյալների հավաքագրմանը և թափ հաղորդել թվային փոխակերպմանը՝ հանրային հատվածի քննարկումներին ակտիվ մասնակցությամբ:

Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ուկրաինան արդեն իսկ ստեղծել են թվային հմտությունների և աշխատատեղերի ազգային կոալիցիաներ, և այժմ նմանատիպ կոալիցիաների ստեղծման վերաբերյալ քննարկումներ են ընթանում Արևելյան գործընկերության մնացած երկրներում:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը