Հինգ տարի հետո ինչպիսի՞ն կարող են լինել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգերը տարածաշրջանում: EU4Digital-ն ինչպե՞ս կօգնի դրան

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Ապագայի առողջապահության բնորոշիչը հիվանդների անընդհատ շարժունակությունն է՝ մատակարարից՝ մատակարար, երկրից՝ երկիր, ինչպես նաև բժշկական խնամքի ապահովման շարունակականությունն ու հիմնավորված որոշումների կայացումը՝ հանուն հիվանդի առողջության հետ կապված դրական արդյունքների: Էլեկտրոնային առողջապահության միջսահմանային ենթակառուցվածքները արտերկրում ճանապարհորդող յուրաքանչյուր քաղաքացու հնարավորություն կտան իրենց դեղորայքային նշանակումները ձեռք բերել տեղի դեղատներից: Բժշկական ամփոփագրերի փոխանակումը բուժաշխատողներին կօգնի հասկանալ հիվանդների բժշկական պատմությունը և խուսափել սխալներից՝ դեղեր նշանակելիս: Ի լրումն, բժշկական տուրիզմի զարգացող ճյուղը քաղաքացիներին հնարավորություն կտա ստանալ ավելի բարձր որակի խնամք և նվազեցնել ծախսերը:

EU4Digital-ի էլեկտրոնային առողջապահության թիմը նպատակ ունի մշակել չափորոշիչներ և ուղեցույցներ՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում միջսահմանային առողջապահությունը խթանելու համար, ինչը հնարավոր է միայն ընդհանուր փոխըմբռնման և համագործակցության պարագայում: Որպեսզի դա տեղի ունենա, թիմը վերլուծություն է պատրաստել Արևելյան գործընկերության երկրներում էլեկտրոնային առողջապահության ներկայիս վիճակի վերաբերյալ և սահմանել է յուրաքանչյուր երկրի մարտահրավերներն ու առաջնահերթությունները: Ուղեցույցների փաթեթը հիմք կհանդիսանա տարածաշրջանում էլեկտրոնային դեղատոմսի (ePrescription) և հիվանդների ամփոփագրերի (Patient Summary) ծառայությունների տրամադրման համար:

Մենք չորս ուղղություն ենք սահմանել տարածաշրջանի համար, որոնք դիտարկվում են որպես էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում ապագայում իրականացվելիք գործողությունների և դրական փոփոխությունների առանցքային գործոններ.

  1. Թվային առողջապահության համապարփակ և գործուն ռազմավարության սահմանում.
  2. Հուսալի ֆինանսական և գործառնական մոդելի ստեղծում.
  3. Թվային առողջապահության կառավարման համակարգի ստեղծում և ներդրում.
  4. Թվային առողջապահության ճարտարապետության մշակում և կառավարում:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը