Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ բարելավել ՏՀՏ նորարարությունների կարգավորող դաշտն ԱլԳ երկրներում: Ավելի կարեւոր չէ՞ տեղական մակարդակով նորարարություններին աջակցելը

Scroll to Top