Ի՞նչն այն չէ գործող օրենսդրական դաշտի հետ: Արդյո՞ք ավելի կարևոր չէ նորարարություններին տեղում աջակցելը

  • Ամսաթիվ: 24/04/20
  • Կիսվել:

Նորարարությունները բարենպաստ միջավայրի կարիք ունեն, որպեսզի զարգանան: Սա ներառում է գիտելիքների մատչելիությունը, ռիսկակայուն ֆինանսավորումը և սխալներ թույլ տալու իրավունքը: Ձեռնարկատերերը հաճախ ասում են, թե իրենք կառավարության կողմից աջակցության կարիք չունեն, և վերջինիցս իրենց միակ ակնկալիքն այն է, որպեսզի այն չմիջամտի իրենց գործունեությանն ու թույլ տա նորարարություններ անել:

Այնուամենայնիվ, նորարարությունների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը քաղաքական գործիչների կողմից որոշակի քայլերի կարիք ունի: Քաղաքական միջամտությունն անհրաժեշտ է այն ոլորտներում, որտեղ նկատվում են շուկայի ձախողումներ, մասնավորապես՝ խորքային տեխնոլոգիական ոլորտներում հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ կատարելու փուլերում, որտեղից նորարարական ընկերությունները առաջատար փորձ են ձեռք բերում:

Անհրաժեշտ է ներդնել ամբոխավճարների (քրաուդֆանդինգ), բիզնես հրեշտակների և վենչուրային կապիտալի գործառնության համակարգ, որը կպաշտպանի ինչպես ներդրողներին, այնպես էլ սկսնակ ձեռնարկություններին: Կարգավորիչ ավազանները (վերահսկվող միջավայր, որտեղ կարող են տեղի ունենալ նորարարություններ ֆինանսական տեխնոլոգիաների ոլորտում՝ միաժամանակ ապահովելով ռիսկերի կառավարման երաշխիքներ և դաշտում գործող խաղացողներին թույլ տալով կատարել նորարարական ֆինանսական արտադրանքների ու ծառայությունների փորձարկումներ) ստեղծվում են՝ ստուգելու համար, թե բլոքչեյնի ու ինքնավար տրանսպորտային միջոցների նման նորագույն տեխնոլոգիաները ինչպես կարող են բավարարել հաճախորդների կարիքները՝ առանց վերջիններիս վտանգի ենթարկելու: Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը կարիք ունի ինստիտուցիոնալ շրջանակի, որը ներդաշնակեցված կլինի համաշխարհային համակարգի հետ:

Հիմնական հասկացությունների համաձայնեցումն ու ԵՄ լավագույն պրակտիկաների, գործիքների ու կարգավորումների ուսումնասիրությունը թույլ կտա, որպեսզի Արևելյան հարևանության երկրները և ԵՄ երկրները ներկայացնող գործարարներն աշխատեն նույնական կանոնների վրա և կնպաստի եվրոպական ռիսկային ներդրումների հոսքին դեպի Արևելյան գործընկերության երկրներ:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը