Հիմնարար հաղորդակցության համար համընդհանուր սպասարկման կանոնների վերաբերյալ ԱլԳ աշխատաժողով

  • Ամսաթիվ: 08/03/21
  • Կիսվել:

Մեր օրերում, երբ ապացուցված է հեռավար ուսուցման, տնից աշխատելու, բիզնեսի շարունակականության և սոցիալական հարաբերությունների պահպանման համար կապակցելիության առաջնային կարևորությունը, որպես դրան հասնելու հավանական գործիք, վերլուծության են արժանի համընդհանուր սպասարկման կանոնները: Դրանք ապահովում են, որպեսզի յուրաքանչյուր օգտատեր կարողանա խելամիտ որակով և մատչելի գնով հիմնական կապի ծառայությունների հասանելիություն ստանա:

Մարտի 4-5-ին ԵՄ Տեխնիկական օժանդակության և տեղեկատվության փոխանակման գործիքի (Թայեքս) կողմից կազմակերպված երկօրյա աշխատաժողովի ընթացքում արևելյան գործընկեր երկրներից մասնակիցներին ներկայացվեցին Էլեկտրոնային հաղորդակցության եվրոպական օրենսգրքով նախատեսված ԵՄ համընդհանուր սպասարկման սկզբունքները: Այսպիսով, միջոցառման քննարկումների առանցքում անվտանգության ցանցի հարցն էր, որն ունիվերսալ ծառայությունների մատչելիության, հասանելիության և ֆինանսավորման հետ մեկտեղ նաև հիմնարար կապ է ապահովում բոլորի համար:

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության (ՀՀՄ) ներկայացուցիչը ներկայացրեց զարգացող երկրներին հանդիպած համընդհանուր հասանելիության մարտահրավերներն ու Համընդհանուր սպասարկման հիմնադրամի խնդիրները՝ շեշտելով տվյալահեն և համագործակցային կարգավորման անհրաժեշտությունը` թվային դարաշրջանի նոր մարտահրավերները հաղթահարելու և հարափոփոխ ու երևան եկող առաջնահերթություններին արձագանքելու համար արագ հարմարման ունակ համաձայնեցված իրավական դաշտ ապահովելու համար:

Էլեկտրոնային հաղորդակցության եվրոպական կարգավորողների մարմնի (BEREC) և ԵՄ անդամ երկրների փորձագետները ներկայացրեցին ԵՄ պրակտիկաների ընտրանի, որոնք հետագայում կարող են վերլուծվել արևելյան գործընկերների փորձագետների կողմից ու իրականացվել ըստ յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատկությունների և կարիքների:

EU4Digital-ի «EaPConnect» ծրագիրը, ներկայացնելով ԱլԳ հետազոտական և կրթական համայնքների միացման գործում հաջողված արդյունքների մասին ակնարկը, կարևորեց այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել՝ ելնելով ծրագրի գործնական մարտահրավերներից:

ԵՄ անդամ պետությունների լավագույն պրակտիկաների մասին BEREC-ի զեկույցը՝ ի աջակցություն պատշաժ լայնաշերտ ինտերնետային հասանելիության ծառայության սահմանմանը

«EaPConnect» ծրագրի տեսաշնորհանդես

ՀՀՄ շնորհանդեսում առաջարկված կայքէջեր

Նորություններ

Ցուցադրել բոլորը