EU4Digital-ի էլեկտրոնային առողջապահության ցանցի հանդիպում. ուշադրության կենտրոնում փոխգործունակության ուղեցույցներին, էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում միջսահմանային համագործակցության հարթակին և ԵՄ նախաձեռնությունների ճանապարհային քարտեզին առնչվող հարցերն են

  • Ամսաթիվ: 14/07/20
  • Կիսվել:

EU4Digital-ի էլեկտրոնային առողջապահության թիմը սեպտեմբեր ամսին կկազմակերպի էլեկտրոնային առողջապահության ցանցի առցանց հանդիպում, որը նպատակ ունի համախմբել Ցանցի՝ Արևելյան գործընկերության վեց երկրների անդամներին՝ կիսվելու էլեկտրոնային առողջապահության ուղղությամբ գործունեության հիմնական արդյունքներով:

Միջոցառման առաջին մասում EU4Digital-ի էլեկտրոնային առողջապահության թիմը կկիսվի հիմնական առաջարկություններով, որոնք ներառված են էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործունակության ընդհանուր ուղեցույցներում և չափորոշիչներում: Նպատակն է առաջարկել գործունակ տարրեր` տարածաշրջանում փոխգործունակ միջսահմանային թվային առողջապահության ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար:

Միջոցառման երկրորդ մասը կանդրադառնա էլեկտրոնային առողջապահության միջսահմանային համագործակցության հարթակին: Հարթակը որպես համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման նոր տարածություն է նախատեսված էլեկտրոնային առողջապահության ցանցի շահագրգիռ կողմերի համար: EU4Digital-ի թիմը հանդիպման ընթացքում ցուցումներ կտա հարթակում բովանդակության փոխանակման վերաբերյալ, իսկ նշանակված ներկայացուցիչներին կտրամադրի այլ համապատասխան տեղեկատվություն:

Միջոցառման երրորդ մասը կանդրադառնա ԵՄ նախագծերին, ծրագրերին և նախաձեռնություններին, մասնավորապես՝ Ակտիվ և առողջ ծերացման եվրոպական նորարարական գործընկերությանն (EIP on AHA) Արևելյան գործընկերության երկրների մասնակցությանը: EU4Digital-ի թիմը կներկայացնի առաջարկություններ և ճանապարհային քարտեզ` «EIP on AHA»-ի նախաձեռնություններին երկրների մասնակցության համար, ինչպես նաև նախորդիվ անցկացված գնահատումների արդյունքները:

Միջոցառումներ

Ցուցադրել բոլորը