Գրքույկ, որում համառոտ ակնարկով ներկայացված են Եվրոպայում էլեկտրոնային առաջնորդության հմտությունների զարգացման արդի վիճակն ու առաջավոր փորձի հստակ օրինակներ, ինչպես նաև ոլորտային և ակադեմիական շրջանակների կողմից մշակված համաեվրոպական ուղեցույցների իրագործումը: