Այս փաստաթուղթը նկարագրում է Եվրոպական էլեկտրոնային կոմպետենցիաների շրջանակի (e-CF) մշակման մեթոդական հիմքը: e-CF-ը նպատակ ունի համընդհանուր, համօգտագործելի եվրոպական գործիք տրամադրել կազմակերպություններին և ուսումնական հաստատություններին՝ կադրերի ներգրավման, գնահատման, կոմպետենցիաների կարիքների վերլուծության, ուսումնական ծրագրերի, կարիերայի ուղու նախագծման և զարգացման գործում օժանդակելու համար:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը