Ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ընդհանուր ուղեցույցն ու չափորոշիչները ներառում են արևելյան գործընկեր երկրներում էլեկտրոնային առողջապահության ներկա վիճակի ու ԵՄ-ում էլեկտրոնային առողջապահության ներկա միտումների և ուղղությունների առնչությամբ ներկայացված մի խումբ առաջարկներ, ինչպես նաև արևելյան գործընկեր երկրներում էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ուղեցույցներ:

 

Փաստաթուղթը պատրաստվել է «EU4Digital» ծրագրի էլեկտրոնային առողջապահության ուղղության կողմից։


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը