Թվային տնտեսության և հասարակության համաթվի (ԹՏՀՀ) մեթոդաբանական ծանոթագրություն: Համաթիվը չափում է թվային տնտեսության և հասարակության ուղղությամբ ԵՄ երկրների առաջընթացը՝ մեկտեղելով մի շարք համապատասխան ցուցանիշներ՝ Եվրոպայի ներկայիս թվային քաղաքականության կառուցվածքի վերաբերյալ:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը