Տեղեկատվական թերթիկում ներկայացված են ԵՄ-ի Թվային տնտեսության և հասարակության 2018 թվականի համաթվի արդյունքները: Թվային տնտեսության և հասարակության համաթիվը (ԹՏՀՀ) համահավաք ցուցիչ է, որը, 2014 թվականից ի վեր, ամեն տարի հրապարակվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից՝ չափելով թվային տնտեսության և հասարակության ուղղությամբ ԵՄ երկրների առաջընթացը: Դրանում մեկտեղված են մի շարք համապատասխան ցուցանիշներ՝ Եվրոպայի ներկայիս թվային քաղաքականության կառուցվածքի վերաբերյալ:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը