Համատեղ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած ուսումնասիրությունը դիտարկում է, թե ինչպես են Հորիզոն 2020-ի ներքո գործող ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման գործիքին դիմած եվրոպական ՓՄՁ-ները նորարարություններ կիրառում՝ օգտագործելով թվային հարթակի գործարար մոդելը: Ուսումնասիրությունն ի ցույց է դնում թվային հարթակի հայեցակարգի՝ որպես թվային հնարավորությունների առավելությունների օգտագործման միջոցով խթանի և աճի ստացման գործիքի վերաբերյալ լայն իրազեկվածությունը: Մասշտաբների ավելացման հետ կապված հիմնական մարտահրավերները վերաբերում են արտաքին համայնքների կառավարմանը և նորարարական էկոհամակարգեր կառուցելու նպատակով դրանց կազմակերպմանը, շահութաբեր բիզնես մոդելի հայտնաբերմանը և աճի համար ֆինանսավորման ապահովմանը: Ծայրամասային տարածաշրջաններում տեղակայված ձեռնարկությունները լրացուցիչ դժվարությունների են հանդիպում հավելյալ միջոցներ գտնելու հարցում:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը