Զեկույց, որը ներկայացնում է Եվրոպական հանձնաժողովի Ձեռներեցության կոմպետենցիաների շրջանակը, որը հայտնի է նաև «EntreComp» անվանմամբ: Այն իրենից ներկայացնում է գործիք՝ նախատեսված եվրոպական քաղաքացիների և կազմակերպությունների ձեռնարկատիրական կարողությունների բարելավման համար: Շրջանակը նպատակ ունի համաձայնություն ձևավորել ձեռնարկատիրության կոմպետենցիաների ընդհանուր ընկալման շուրջ՝ սահմանելով կոմպետենցիաների 3 ոլորտներ, 15 կոմպետենցիաներից բաղկացած ցանկ, ուսումնառության արդյունքներ ու որակավորման մակարդակներ, որոնք կարող են որպես չափանիշ ընդունվել ընթացիկ և ապագա նախաձեռնությունների կողմից:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը