Թվային հմտությունների ազգային կոալիցիաների համար նախատեսված ուղեցույցների շարք, որոնցում ամփոփված են ազգային կոալիցիաների ստեղծման և կառավարման հիմնական գործողություններն ու սկզբունքները՝ մշակված «EU4Digital» ծրագրի կողմից:

 Ուղեցույցներում ներկայացված են ազգային կոալիցիայի ստեղծման և վարման հիմնական քայլերն, այդ թվում՝

  • Ազգային կոալիցիայի հավանական անդամների շրջանակի սահմանում.
  • Ազգային կոալիցիայի նպատակների սահմանում.
  • Գործողությունների ծրագրի մշակում.
  • Ազգային կոալիցիայի կառավարում.
  • Ազգային կոալիցիայի առաջխաղացում:

Ուղեցույցները ներառում են նաև մի շարք օգտակար հղումներ, որոնք տեղեկատվություն են տալիս ազգային կոալիցիաների, ԵՄ կոալիցիայի անդամների կանոնադրության, ռեսուրսների ու լավագույն պրակտիկաների, ինչպես նաև վճարների կատարման, դրանց դիտարկման և կառավարման համար նախատեսված ԵՄ կոալիցիայի գործիքի վերաբերյալ:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը