700 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատման և վերաբաշխման ուղղությամբ ԵՄ լավագույն պրակտիկաների վերաբերյալ զեկույցը մշակվել է «EU4Digital» ծրագրի փորձագետների կողմից՝ «Հեռահաղորդակցության կաննոներ» թեմատիկ ոլորտի ներքո 700 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատման ուղղությամբ գործունեության շրջանակներում:

 Զեկույցում ներկայացված են ԵՄ լավագույն պրակտիկաները՝ երկու հիմնական ուղղությամբ.

  • ԵՄ մոտեցումները՝ 700 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատման առնչությամբ.
  • ԵՄ մոտեցումները՝ 700 ՄՀց հաճախականության գոտու վերաբաշխման առնչությամբ:

Զեկույցը պատրաստվել է Արևելյան գործընկեր վեց երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում 700 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատման ուղղությամբ համակարգված մոտեցման որդեգրումը դյուրացնելու նպատակով: Զեկույցի հիմնական խնդիրը 700 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատման գործընթացում ԵՄ երկրների հավաքած փորձով կիսվելը, ինչպես նաև այդ գործընթացի հետ կապված լավագույն պրակտիկաները ձևակերպելն է, հատկապես՝ հետևյալ ուղղություններում.

  • ՎԹՀ-ի վերաբաշխման մոտեցում.
  • Ծրագրերի պատրաստման և հատուկ միջոցառումների (PMSE) վերաբաշխման մոտեցում.
  • Միջսահմանային համակարգում.
  • Սպեկտրի օգտագործման թույլտվություն:

գրադարան

Ցուցադրել բոլորը