Պրեզենտացիան ներկայացվել է «EU4Digital» ծրագրի ղեկավար հանձնաժողովի 1-ին հանդիպման ժամանակ և դրանում նկարագրված է «EU4Digital» նախաձեռնության ներկա վիճակը: Որպես առավել լայն նախաձեռնության համատեսք՝ պրեզենտացիայում նկարագրված են նաև «EU4Digital» ծրագրի ներքո վեց թեմատիկ գործողությունները, արդյունքները, մարտահրավերներն ու առաջիկա անելիքները:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը