«EU4Business» նախաձեռնության 2020թ. տարեկան զեկույցը՝ Արևելյան գործընկերությունում ՓՄՁ աջակցության վերաբերյալ

 2020թ. զեկույցը մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում ծրագրի բոլոր երեք գերակա ուղղություններում` ֆինանսների հասանելիություն, բիզնեսի զարգացման ծառայություններ և գործարարության համար բարենպաստ միջավայր, ԵՄ օժանդակության վերաբերյալ:

Զեկույցը ներառում է նաև էլեկտրոնային կոմերցիային պատրաստության մասին բաժին (էջ 85-90), որը մշակվել է «EU4Digital» ծրագրի աջակցությամբ և հիմնված է այդ ուղղությամբ EU4Digital-ի ուսումնասիրության վրա, որտեղ բացահայտված են Եվրամիության և ԱլԳ երկրների միջև էլեկտրոնային կոմերցիայի կանոնավոր գործարքներում բացեր առաջացրած հիմնական մարտահրավերները:

 


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը