Սույն զեկույցն արտացոլում է «EU4Digital» ծրագրի չորրորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի (2020 թ. հուլիս – 2020 թ. դեկտեմբեր) գործունեությունը:

 Զեկույցն ամփոփում է հաշվետու ժամանակահատվածում վեց թեմատիկ ուղղությունների ներքո ձեռք բերված արդյունքները: Բացի այդ, այն նախանշում է առաջիկա վեցամսյա հաշվետու ժամանակաշրջանի նպատակները, ներառյալ նախատեսվող միջոցառումները (որոնք հայտնի են եղել սույն զեկույցը պատրաստելու պահին):

Զեկույցը պատրաստվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «EU4Digital՝ աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» ծրագրի կողմից:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը