Սույն զեկույցում ներկայացված է «EU4Digital» ծրագրի հինգերորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի (2021թ. հունվար – 2021թ. հունիս) գործունեությունը:

 Զեկույցն ամփոփում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վեց թեմատիկ ուղղությունների շրջանակներում ձեռք բերված արդյունքները: Բացի այդ, այն նախանշում է առաջիկա վեցամսյա հաշվետու ժամանակաշրջանի նպատակները, ներառյալ նախատեսված միջոցառումները (որոնց մասին հայտնի է սույն զեկույցի պատրաստման պահին): Զեկույցը պատրաստվել է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանն ու հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» ծրագրի կողմից:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը