Սույն հաշվետվությունն արտացոլում է «EU4Digital» ծրագրի երկրորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեությունը. 2019 թվականի հուլիս – 2019 թվականի դեկտեմբեր:

Հաշվետվության մեջ ամփոփված են հաշվետու ժամանակահատվածում վեց թեմատիկ ուղղությունների ներքո ձեռք բերված արդյունքները: Դրանում նաև ուրվագծված են առաջիկա վեցամսյա հաշվետու ժամանակաշրջանի նպատակները, այդ թվում՝ նախատեսված միջոցառումները (սույն հաշվետվությունը պատրաստելու պահին): Հաշվետվությունը պատրաստվել է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» ծրագրի կողմից:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը