Այս փաստաթղթում բացատրված է եվրոպական ՏՀՏ մասնագիտական պրոֆիլների մշակման հիմքում ընկած ընդհանուր մեթոդաբանական մոտեցումը և հիմնական տարբերակները:

Այս մեթոդաբանության փաստաթղթավորման հիմնական նպատակը օգտատերերի շրջանում վստահության ամրապնդումն է առ այն, որ եվրոպական ՏՀՏ մասնագիտական պրոֆիլները մշակվել են հուսալի հայեցակարգային շրջանակի օգտագործմամբ՝ այն զուգակցելով ՏՀՏ հատվածի և մարդկային ռեսուրսների զարգացման փորձառության, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի հետ մանրակրկիտ և լայն խորհրդատվությունների հետ:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը