Համատեղ հետազոտական կենտրոնի այս հոդվածն ուսումնասիրում է 1995 – 2015 թվականների կտրվածքով եվրոպական աշխատանքային առաջադրանքների բովանդակության, մեթոդների և գործիքների փոփոխություններն ու փորձում է ավելի լավ հասկանալ՝ արդյոք առաջադրանքների կատարման միջին ինտենսիվության փոփոխություններն աշխատատեղերի միջև զբաղվածության մասնաբաժնի փոփոխությունների, թե աշխատանքային առաջադրանքների բովանդակության փոփոխությունների կամ երկուսի արդյունքն են: Եվրոպական աշխատանքային պայմանների հետազոտության և Եվրոպական աշխատատեղերի մոնիտորինգի տվյալների համակցված վերլուծության հիմնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ ավելի շատ սոցիալական առաջադրանքներ պարունակող աշխատատեղերը մյուսների համեմատ ընդլայնվում են, բայց սա հակասում է այդ նույն ժամանակահատվածում այդ (և այլ) աշխատատեղերում մարդկանց կատարած սոցիալական առաջադրանքների ընդհանուր քանակի նվազման փաստին: Նմանատիպ հակասական միտում է նկատվում նաև սովորական առաջադրանքների առումով, ընդ որում՝ բարդ և ներքին բնույթի փոփոխությունները հակադարձ ուղղությամբ են ընթանում. արձանագրվել է աշխատանքի ընթացքում սովորական առաջադրանքների մակարդակի իրական աճ՝ չնայած սահմանային աննշան բաղադրյալ անկումներին: Այժմ այս բացահայտումների հետևանքները քննարկվում են զբաղվածության վրա տեխնոլոգիական փոփոխությունների ազդեցության ընթացիկ բանավեճի համատեքստում:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը