Գործող ազգային կարգավորող մարմինների (ԱԿՄ-ներ) անկախության գնահատման մեթոդաբանությունը մշակվել է «EU4Digital» ծրագրի՝ ԱԿՄ-ների անկախության ամրապնդմանն ուղղված գործունեության շրջանակներում:

 Փաստաթուղթը պատրաստվել է Արևելյան գործընկերության էլեկտրոնային հաղորդակցության կարգավորողների ցանցի (EaPeReg) Անկախ կարգավորողների և լայնաշերտ կապի հարցերով փորձագիտական աշխատանքային խմբի (ԱԿԼԿ ՓԱԽ) հետ համագործակցությամբ: Մեթոդաբանության նպատակն է հնարավորություն տալ, որպեսզի յուրաքանչյուր Արևելյան գործընկեր երկիր կարողանա գնահատել իրավիճակը՝ կարգավորող մարմինների անկախության կառավարման ոլորտում օրենսդրական բացերի տեսանկյունից՝ միաժամանակ որպես ուղենիշ օգտագործելով ԵՄ 2002/2009 իրավանորմատիվ շրջանակը: Մեթոդաբանությունը բաղկացած է գնահատման երկու հիմնական պարամետրերից, որոնցից յուրաքանչյուրն, իր հերթին, բաժանված է գնահատման չափանիշների մի շարք այլ ենթապարամետրերի.

 1. Կառավարում.
  • Ազգային կարգավորող մարմնի ստեղծում.
  • Որոշում կայացնող մարմնի ստեղծում.
  • Բողոքարկում և վեճերի լուծում:
 2. Լիազորություններ և պարտականություններ.
  • Հիմնական լիազորություններ և պարտականություններ.
  • Շուկայի վերլուծություն.
  • Սահմանափակ ռեսուրսների կառավարում.
  • Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն.
  • Ունիվերսալ ծառայություն:

գրադարան

Ցուցադրել բոլորը