Եվրոպական էլեկտրոնային կոմպետենցիաների շրջանակի մշակման ուղեցույցների շարք: Ուղեցույցը սահմանում է ուղենիշներ` ՏՀՏ ոլորտին առնչվող կոմպետենցիաների բացահայտման և նկարագրման համար:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը