Էլեկտրոնային հմտություններ

Եվրոպական միությունն աջակցում է Արևելյան գործընկերության երկրներում թվային հմտությունների ռազմավարությունների իրականացմանը՝ գործելով ի նպաստ թվային աշխատատեղերի ազգային կոալիցիաների և փոքր ձեռնարկությունների համար իրավասությունների շրջանակի ստեղծման:

Նորություններ Միջոցառումներ Հաջողակ պատմություններքարտեր տեղեկատվական թերթիկներ

Ի աջակցություն այս նպատակների՝ «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» ծրագիրը՝

  • կսահմանի ազգային թվային հմտությունների բացերի չափման և կանխատեսման մեթոդաբանություն.
  • կսահմանի ընդհանուր իրավասությունների շրջանակ ՓՄՁ-ների և միկրոձեռնարկությունների համար.
  • կստեղծի հմտությունների և աշխատատեղերի ազգային կոալիցիաներ.
  • կկազմակերպի ուսումնական դասընթացներ և աշխատաժողովներ.
  • կիրականացնի իրազեկման արշավներ գործընկեր երկրներում:

Ծրագիրն աջակցում է EU4Digital-ի էլեկտրոնային հմտությունների ցանցի աշխատանքներին, որն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում հետևյալ առաջնահերթությունները.

  • Թվային հմտություններ՝ քաղաքացիների համար.
  • Թվային հմտություններ՝ ՏՀՏ մասնագետների համար.
  • Թվային հմտություններ՝ ՏՀՏ ոլորտից դուրս աշխատուժի, այդ թվում՝ ՓՄՁ-ների համար.
  • Թվային հմտություններ՝ կրթության ոլորտում (թվային հմտություններ՝ դասավանդողների, երիտասարդության և ուսանողների համար):

Թվային հմտությունները կենսական նշանակություն ունեն ավելի ու ավելի թվայնացվող տնտեսությունների և հասարակությունների համար: Աջակցելով թվային հմտությունների զարգացմանը՝ ԵՄ-ն օգնում է համապատասխանեցնել հմտությունները զարգացող ոլորտների պահանջներին՝ նպաստելով աշխատատեղերի ստեղծմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը և դինամիկ տնտեսական աճին:

Նորություններ

Ցուցադրել բոլորը

Միջոցառումներ

Առաջիկայում սպասվող միջոցառումներ չկան

Ցուցադրել բոլորը

քարտեր

Ցուցադրել բոլորը