Էլեկտրոնային հմտություններ

Եվրոպական միությունն աջակցում է Արևելյան գործընկերության երկրներում թվային հմտությունների ռազմավարությունների իրականացմանը՝ գործելով ի նպաստ թվային աշխատատեղերի ազգային կոալիցիաների և փոքր ձեռնարկությունների համար իրավասությունների շրջանակի ստեղծման:

Նորություններ Միջոցառումներ Հաջողակ պատմություններ

Ի աջակցություն այս նպատակների՝ «EU4Digital. աջակցելով թվային տնտեսությանը և հասարակությանը Արևելյան գործընկերությունում» ծրագիրը՝

  • կսահմանի ազգային թվային հմտությունների բացերի չափման և կանխատեսման մեթոդաբանություն.
  • կսահմանի ընդհանուր իրավասությունների շրջանակ ՓՄՁ-ների և միկրոձեռնարկությունների համար.
  • կստեղծի հմտությունների և աշխատատեղերի ազգային կոալիցիաներ.
  • կկազմակերպի ուսումնական դասընթացներ և աշխատաժողովներ.
  • կիրականացնի իրազեկման արշավներ գործընկեր երկրներում:

Ծրագիրն աջակցում է «EU4Digital» նախաձեռնության էլեկտրոնային հմտությունների ցանցի աշխատանքներին, որն իրականացնում է մի շարք պիլոտային նախագծեր, այդ թվում՝

  • «Արմաթ» ռոբոտաշինության և ինժեներական լաբորատորիաների ստեղծում ԱլԳ գործընկեր երկրներում (առաջարկվել է Հայաստանի կողմից).
  • ԱլԳ տարածաշրջանում ՓՄՁ-ների և միկրոձեռնարկությունների համար ընդհանուր իրավասությունների շրջանակի սահմանում՝ հիմնվելով Եվրամիության նմանատիպ ջանքերի վրա.
  • էլեկտրոնային առևտրի իրավասությունների կենտրոնների հիմնադրում ԱլԳ գործընկեր երկրներում.
  • նոր ՏՀՏ ծրագրեր և հեռաուսուցման հարթակներ.
  • Նորարարական թվային հմտությունների կենտրոնների հիմնադրում ԱլԳ գործընկեր երկրներում:

Թվային հմտությունները կենսական նշանակություն ունեն ավելի ու ավելի թվայնացվող տնտեսությունների և հասարակությունների համար: Աջակցելով թվային հմտությունների զարգացմանը՝ ԵՄ-ն օգնում է համապատասխանեցնել հմտությունները զարգացող ոլորտների պահանջներին՝ նպաստելով աշխատատեղերի ստեղծմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը և դինամիկ տնտեսական աճին:


Միջոցառումներ

Ցուցադրել բոլորը