Construirea unui ecosistem de start-up-uri: EU4Digital găzduiește o vizită de studiu virtuală în Lituania și Spania

  • Data: 12/10/21
  • Distribuie:

Pe data de 5 octombrie, EU4Digital, echipa Inovare în domeniul TIC, a găzduit o vizită de studiu virtuală în Lituania și Spania, unde participanții din țările partenere din est s-au întâlnit cu constructori ai ecosistemelor de start-up-uri din UE. Evenimentul a pus în discuție importanța coordonării organizării pentru dezvoltarea ecosistemelor.

Evenimentul a atras în jur de 70 de participanți și 40 de organizații diferite din țările partenere din est. Discuția a avut loc împreună cu reprezentanți de la nivel ministerial și agenții care coordonează dezvoltarea ecosistemelor de inovare, precum și alți actori, cum ar fi organizații de inovare, sprijin financiar și de consultanță care abilitează ecosistemele de start-up-uri din țările partenere din est.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea Șefei Adjuncte a Echipei Programului EU4Digital, doamna Rūta Šalvytė-Tamošiūnienė, care a prezentat programul EU4Digital și obiectivele evenimentului de networking. În continuare a urmat prezentarea privind „Importanța, rolul și stabilirea constructorului ecosistemului de start-up-uri în țările partenere din est de către Expertul Principal din domeniul Inovării TIC al Programului EU4Digital, dl. Jesus Lozano. El a comparat eficiența regiunii PaE în ceea ce privește creșterea start-up-urilor prin intermediul vânzărilor, profiturilor și piețelor care sunt încă în faza de dezvoltare și necesită eforturi speciale pentru a alimenta ecosistemele de startup-uri din PaE. Vorbitorul a prezentat rolul semnificativ al constructorilor ecosistemelor de start-up-uri în crearea, abilitarea și stimularea ecosistemelor, precum și principiile cheie ale activității lor. Într-o notă rezumativă, domnul Lozano a sugerat modalități de a abilita astfel de organizații coordonatoare ale ecosistemelor, care pot proveni atât din sectorul public, cât și din cel privat, prin „declararea încrederii și a mandatului pentru puterea de decizie din partea guvernului, precum și posibilitatea de a accesa și analiza informații despre ecosistem care ar duce la cele mai bune decizii strategice în dezvoltarea ecosistemelor de start-up-uri ”. 

Vizita de studiu a început apoi cu o vizită virtuală în Lituania moderată de doamna Rūta Šalvytė-Tamošiūnienė Șefa Adjunctă a Echipei Programului EU4Digital. În această sesiune participanții au avut parte de o prezentare holistică a creării și dezvoltării unui ecosistem de start-up-uri, cu accent pe dezvoltarea pieței de start-up-uri FinTech. Sesiunea a fost începută de dl Ričardas Valančiauskas, Director al Departamentului de Inovare și Industrie al Ministerului Economiei și Inovării din Republica Lituania. În cadrul prezentării „Sprijin pentru inovare și start-up-uri în Lituania”, domnul Valančiauskas a prezentat principalele instrumente pentru dezvoltarea ecosistemelor de start-up-uri, printre care se numără agențiile care implementează politici de inovare, servicii speciale și instrumente de finanțare. Domnul Valančiauskas a subliniat rolul specific al Centrului de Inovare din Lituania și al Agenției pentru Știință, Inovare și Tehnologie, care sprijină atât guvernul, cât și întreprinderile, oferind consiliere cu privire la stimulentele fiscale disponibile, înființarea de companii de tehnologie, crearea și dezvoltarea de clustere, etc . De asemenea, modelul de funcționare al viitoarei agenții pentru inovare a fost prezentat, deoarece Lituania a identificat necesitatea unei organizații dedicate pentru inovațiile dezvoltate în ecosistem. Participanții au fost, de asemenea, interesați de măsurarea performanței ecosistemului, care se concentrează mai degrabă pe calitate și evoluție decât pe cantitatea de start-up-uri astfel că au fost utilizați următorii indicatori de performanță (KPI): contribuția start-up-urilor la PIB, export, numărul de angajați și altele similare.

Apoi, participanții au auzit mai multe despre „Creșterea și facilitarea ecosistemului de start-up-uri lituanian”, care a fost prezentat de doamna Roberta Rudokienė, șefa Startup Lituania. Dna Rudokienė a subliniat principiile cheie ale rolului de coordonare al Startup Lituania, care este de a abilita și facilita activitatea jucătoriilor ecosistemului, precum și de a examina și a evalua performanța ecosistemului. În timpul discuției, participanților li s-au prezentat instrumente specifice ale Startup Lituania, cum ar fi grantul pentru co-creatori, cursul de pre-accelerare și organizarea de hackatoane intersectoriale.

Subiectul facilitării ecosistemului de start-up-uri a fost urmat de o aprofundare în dezvoltarea start-up-urilor FinTech și sprijinul autorităților de reglementare în Lituania, care a fost prezentată de doamna Rūta Merkevičiūtė, Directoarea Departamentului de Servicii Financiare și Supravegherea Piețelor la Banca Lituaniei. În prezentarea sa „Fintech și politica de Inovare în Lituania: echilibrarea oportunităților și atenuarea riscurilor”, doamna Markevičiūtė a prezentat o privire de ansamblu asupra setului de instrumente pentru start-up-urile FinTech, inclusiv spațiile de testare în materie de reglementare pentru consultarea noilor jucători de pe piață în materie de reglementare și evaluarea fezabilității modelelor lor de afaceri, facilitând eliberarea de licențe către furnizorii de servicii fintech, precum și abordări inovatoare față de supravegherea startup-urilor FinTech. În urma întrebărilor adresate de participanți, doamna Merkevičiūtė a explicat definiția și abordarea fintech-urilor față de acordarea licențelor utilizate de Banca Lituaniei, precum și gestionarea riscurilor soluțiilor fintech de către agențiile guvernamentale.

Pentru cea de-a doua sesiune, moderată de Expertul Principal din domeniul tematic Inovare TIC al Programului EU4Digital, dl. Jesus Lozano, participanții au fost invitați să se întâlnească cu constructorii de ecosisteme din Spania, care au împărtășit lecțiile învățate despre dezvoltarea diferitelor zone ale ecosistemului, cum ar fi accesul la educație, finanțe și resurse (facilităţi). Călătoria a fost începută de domnul Dr. Álvaro Simón de Blas, președintele Asociației Naționale a Centrelor Europene de Inovare și Afaceri (ANCES), prezentând dezvoltarea facilităților de inovare pentru start-up-urile din Spania „Asociația Națională a BIC din Spania”. Domnul Simon a explicat modul în care ANCES, în colaborare cu Rețeaua Europeană de Investitori Providențiali (EBN), precum și cu organizațiile din sectorul privat și public din Spania, a reușit să faciliteze înființarea și să construiască capacitatea a peste 30 de centre de inovare în afaceri. Dl Simón a prezentat, de asemenea, instrumente de finanțare și inovare deschisă, academia de instruire internă și certificarea mărcilor comerciale ale companiilor bazate pe tehnologie. În cele din urmă, ANCES a confirmat disponibilitatea pentru cooperarea cu guvernele PaE în ceea ce privește consolidarea capacităților centrelor de inovare în afaceri.

După aceea, domnul Jordi García, Șef Operațiuni și Strategie la Întreprinderea Națională de Inovare (ENISA), a vorbit despre „Antreprenoriat și Ecosisteme de Inovare” și dezvoltarea acestora prin finanțare. Dl García a prezentat rolul ENISA de a fi unul dintre principalii furnizori de proiecte eligibile pentru finanțare în cadrul diverselor programe de finanțare care vizează antreprenorii și IMM-urile, inclusiv instrumente speciale pentru femeile antreprenore digitale și digitalizarea IMM-urilor agroalimentare. Mai mult, ENISA contribuie la elaborarea legilor legate de Start-up-uri și la elaborarea Strategiei Start-up Nation, deținând cunoștințe practice bogate cu privire la nevoile financiare ale IMM-urilor. Astfel, ENISA a invitat la utilizarea cadrului ICEX sau NESTA Innovative Growth Labs în țările PaE, precum și la lansarea programelor de co-investiții.

Vizita în Spania a fost încheiată cu tema accesului start-up-urilor la oportunități de educație și de cercetare și dezvoltare. Domnul Dr. Juan Manuel Corchado Rodríguez, Director al Grupului de Cercetare privind Bioinformatica, Sistemele Informatice Inteligente și Tehnologia Educațională (BISITE) de la Universitatea din Salamanca, a făcut o prezentare despre „Construirea unui Mediu de Cercetare pentru Inovare și Antreprenoriat”. Dl Corchado Rodríguez a explicat cum, pe baza BISITE, în parteneriat cu aproximativ 40 de parteneri industriali, Centrul de Inovare Digitală IoT evoluează și contribuie la ecosistemul de inovare deschisă din regiunea Salamanca. De asemenea, Acceleratorul BISITE sprijină transferul de tehnologie și crearea de spin-off-uri private, care ajută Universitatea din Salamanca să asigure sustenabilitatea activităților.

Ultima parte a sesiunii a fost dedicată relaționării și discuțiilor între participanți cu privire la care dintre cele mai bune practici și cunoștințe dobândite ar putea fi utilizate pentru a încuraja dezvoltarea ecosistemelor de start-up-uri în țările partenere din est.  În esență, cel mai important pentru dezvoltarea ecosistemului de start-up-uri este de a avea o abordare coordonată privind asigurarea accesului la finanțare, resurse, piață și cunoștințe pentru jucătorii ecosistemului. Accentul ar trebui să fie pe toate fazele ciclului de viață al start-up-ului, pentru a construi capacitatea și a asigura rate de conversie pozitive ale start-up-urilor.

Prezentări