Campania EU4Digital: valorificarea potențialului economiei digitale

  • Data: 07/12/21
  • Distribuie:

Evoluțiile în domeniul comerțului electronic transfrontalier și al serviciilor electronice de încredere pot schimba jocul pentru întreprinderile din țările partenere din est care doresc să-și dezvolte comerțul cu țările vecine și cu UE. În ultimele luni, EU4Digital a desfășurat o serie de proiecte pilot care testează soluții privind comerțul electronic, e-Livrarea și e-Semnătura, care, aplicate în întreaga regiune, pot asigura cheile către deblocarea economiei digitale.

EU4Digital a desfășurat o campanie care evidențiază impactul acestor proiecte pilot și modul în care acestea ar putea fi implementate pe scară mai largă în viitorul apropiat.


Campania, care a fost promovată în presa locală și prin intermediul rețelelor sociale, a fost construită în jurul unei serii de istorii dezvoltate în cooperare cu partenerii din mass-media locală. 

Puteți citi istoriile aici:

  • Trecerea prin lanțul de hârtie: UE deschide calea digitală către comerțul din Ucraina
  • Fă clic pentru comerț: EU4Digital ajută Azerbaidjanul să configureze e-Tranzacționarea
  • Doar un clic pentru piața europeană – cum sprijină UE e-Tranzacționarea în Georgia
  • Vânzarea șosetelor armenești în Germania: EU4Digital apropie piețele UE prin sprijinirea e-Tranzacționării
  • e-Semnătura: un pas important către viitorul digital
  • Stabilirea ritmului: Moldova printre primele țări partenere din est care va pilota e-Semnătura transfrontalieră
  • e-Semnătura: un pas cheie care leagă Georgia de UE
  • e-Semnătura și Ucraina: deschiderea căii spre schimburi internaționale de afaceri mai rapide și mai ușoare

Campania a fost susținută pe rețelele sociale, cu o serie de videoclipuri infografice care evidențiază semnificația soluțiilor pilotate.

Campania a promovat, de asemenea, activitatea EU4Digital cu un set de e-carduri privind activitățile desfășurate în cadrului domeniilor tematice e-Comerț și Încredere și Securitate, răspunzând la întrebări practice despre problemele prioritare.