Corelarea competențelor cu cererea: EU4Digital găzduiește cursuri de instruire privind Coalițiile pentru Competențe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital în Moldova

  • Data: 27/10/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a organizat un curs de instruire pentru Moldova cu privire la înființarea și gestionarea Coalițiilor Naționale pentru Competențe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital pe 16 octombrie, 2020.

Obiectivul instruirii a fost de a prezenta experților naționali din Moldova principiile aprofundate de înființare și gestionare a Coalițiilor Naționale și de a discuta recomandări privind pașii următori după înființarea unei Coaliții Naționale în Moldova.

Instruirea a acoperit:

  • Prezentarea generală a Coalițiilor Naționale pentru Competențe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital în UE;
  • Principiile și cele mai bune practici ce țin de elaborarea strategiilor naționale privind competențele digitale și a planurilor de acțiune;
  • Structura și principiile de gestionare a unei Coaliții Naționale în întreaga UE;
  • Cele mai bune practici ale UE în materie de activități ale Coaliției Naționale de promovare a competențelor digitale pentru toți cetățenii;
  • Cele mai bune practici ale UE în materie de activități ale Coaliției Naționale de promovare a competențelor digitale în educație;
  • Cooperarea cu Coalițiile Naționale ale UE, cele mai bune practici, instrumente și resurse existente.

Peste 40 de experți moldoveni reprezentând diferite ministere, instituții de învățământ, asociații industriale și agenții guvernamentale au participat la instruire.

Prezent la eveniment, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării din Moldova, Igor Sharov, a reflectat: „Competențele digitale sunt vitale pentru economiile și societățile din ce în ce mai digitalizate. Prin sprijinirea dezvoltării competențelor digitale și crearea unei astfel de coaliții naționale în Republica Moldova, vom contribui la corelarea competențelor cu cererea sectoarelor emergente, contribuind la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea sectorului privat și creșterea economică dinamică.

El a mulțumit organizatorilor și participanților la sesiunea de formare pentru interesul lor față de dezvoltarea unui parteneriat durabil pentru îmbunătățirea domeniului competențelor digitale: „Împreună putem crea sinergii și putem explora idei de proiecte comune pentru a dezvolta abilitățile digitale ale cetățenilor din Republica Moldova, contribuind astfel la creșterea economică a țării și la alinierea la standardele europene. Mesajul ministrului a fost reluat de Irina Oriol, reprezentândAsociația Moldovenească a Companiilor Private din domeniul TIC: „Crearea unei Coaliții Naționale pentru Competențe Digitale va consolida eforturile tuturor părților interesate de atenuare a decalajului de competențe digitale între diferitele grupuri ale populației, sporind capacitatea de inserție profesională și respectarea standardelor internaționale.  Asociația Națională a companiilor TIC se angajează să implice cei mai relevanți și interesați parteneri în dezvoltarea unei strategii și a unui plan de acțiune care vizează perfecționarea și recalificarea angajaților și a persoanelor cu calificare scăzută, dezvoltând abilități digitale la nivel înalt pentru profesioniștii TIC din toate sectoarele industriei și implicarea tuturor cetățenilor, construind o societate digitală. ”

„Dialogul deschis între instituțiile de stat, furnizorii de educație, organizațiile non-guvernamentale, asociațiile IT și legate de IT, sectorul public poate contribui considerabil la creșterea economică și bunăstarea națională”, a adăugat ea. Instruirea a fost realizată ca parte a activităților din domeniul tematic a competențelor digitale al Programului EU4Digital, care include o serie de instruiri, conferințe și vizite de studiu pentru a sprijini schimbul de bune practici între UE și țările partenere din est pe teme legate de competențele digitale. Prioritățile pentru instruiri au fost definite de Rețeaua de Competențe Digitale în timpul unui Webinar organizat la 29 aprilie 2020.