Infrastructura critică și setul de instrumente 5G în atenția reuniunii regionale a partenerilor din est

  • Data: 01/03/21
  • Distribuie:

Peste 70 de participanți s-au reunit la un eveniment regional TAIEX pentru țările partenere din est în perioada 25-26 februarie pentru a aborda problemele legate de infrastructura digitală critică, precum și măsurile privind securitatea rețelelor 5G.

Membrii Rețelelor EU4Digital: Încredere și Securitate și Normele în domeniul Telecomunicațiilor (EaPeReg), împreună cu reprezentanții organizațiilor publice care se ocupă de problemele în cauză, au avut ocazia de a afla despre propunerea Comisiei Europene cu privire la Directiva privind Reziliența Entităților Critice (CER) și Directiva privind Securitatea Rețelelor și a Sistemelor Informatice (NIS2) și de a discuta cu experți din statele membre ale UE aspecte practice legate de transpunerea cadrului UE în legislația națională.

Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate mai multe mecanisme și soluții cu privire la modul de a răspunde mai bine atacurilor asupra infrastructurii critice și incidentelor, cu accent pe necesitatea de a asigura o implementare sigură și suficientă a infrastructurii. În legătură cu aceasta, implementarea setului de instrumente 5G și măsurile de reglementare implementate de statele membre ale UE pentru licitația 5G au fost explicate în mod cuprinzător. 

La sfârșitul celor două zile de discuții, participanții au concluzionat că schimbul regional de informații între țările din ambele regiuni (UE și PaE), alături de asistența tehnică acordată în cadrul programului EU4Digital, sunt elemente cheie pentru implementarea cu succes a măsurilor care vizează asigurarea transformării digitale în țările partenere din est. Următorul eveniment similar va fi organizat în perioada 4-5 martie 2021 și se va adresa Serviciului Universal din noul cadru european și altor mecanisme menite să asigure țintele privind conectivitatea și incluziunea digitală pentru toți.