Competențe digitale la locul de muncă: EU4Digital lucrează la Cadrul de Competențe Digitale pentru IMM-uri și Microîntreprinderi

  • Data: 14/09/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital lucrează la un Cadru comun de Competențe Digitale pentru IMM-urile și microîntreprinderile din țările partenere din est, pe baza cadrelor UE existente. Cadrul de Competențe își propune să sprijine îmbunătățirea competențelor digitale în rândul angajaților IMM-urilor și ai microîntreprinderilor.

Competențele digitale joacă un rol din ce în ce mai mare în toate industriile și sectoarele, întrucât hotarele dintre sarcinile TIC și cele non-TIC devin din ce în ce mai neclare. Profesioniștii din IMM-uri și microîntreprinderi îndeplinesc adesea mai multe sarcini la locul de muncă și / sau sarcini intersectoriale, inclusiv cele care necesită niveluri diferite de competență digitală.

Cadrul de Competențe Digitale pentru țările partenere din est se bazează pe Cadrul de Competențe Digitale al UE pentru cetățeni (DigComp) și Cadrul European de e-competențe (e-CF) – cele mai utilizate cadre de competență care acoperă competențele digitale.

Cele două cadre pot fi utilizate pentru a descrie competențele digitale începând de la nivelul utilizatorului de bază (DigComp) până la nivelul utilizatorului expert și nivelul profesionistului TIC (e-CF).

DigComp descrie ce înseamnă să fii un cetățean competent din punct de vedere digital utilizând 21 de competențe diferite. Competența digitală este definită ca o competență transversală cheie care implică posibilitatea de a utiliza tehnologiile digitale într-un mod critic, colaborativ și creativ.

E-CF oferă o sursă comună de referință pentru profesioniștii TIC și a fost dezvoltat printr-o colaborare între diferiți experți din sectorul TIC și părțile interesate. E-CF descrie 41 de competențe legate de procesele de afaceri TIC.

Dezvoltarea competențelor digitale în rândul forței de muncă a micro-întreprinderilor și a IMM-urilor este de o importanță vitală, deoarece IMM-urile sunt actori cheie pentru economiile din țările partenere din est.  În țările partenere din est, IMM-urile reprezintă 99% din toate companiile, deși reprezintă doar 57% din forța de muncă ocupată în sectorul privat. În schimb, în UE, IMM-urile reprezintă un factor semnificativ pentru ocuparea forței de muncă (85% din noile locuri de muncă create).

Pentru a-și valorifica întregul potențial, IMM-urile antreprenoriale și cu creștere rapidă din țările partenere din est vor necesita multiple competențe digitale, cum ar fi analize și instrumente de date mari, cloud computing (informatica dematerializată) și vizualizare, proiectare și dezvoltare de aplicații mobile, dezvoltare și instrumente web, arhitectură IT și competențe în materie de securitate.

Ca răspuns la această nevoie, EU4Digital lucrează acum la un cadru de competențe care să contribuie la stabilirea unui limbaj comun pentru competențele digitale și să sprijine dezvoltarea carierei și a căilor de învățare. Cadrul va consta din trei elemente:

  • Metodologie care descrie metodele de dezvoltare, procesul și obiectivele Cadrului de Competențe.
  • Liniile directoare pentru utilizarea cadrului de competențe pentru IMM-uri și microîntreprinderi în țările partenere din est.
  • Profiluri selectate ale sarcinilor la locul de muncă, inclusiv competențele cheie și abilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor specifice la locul de muncă într-un IMM sau microîntreprindere, așa cum sunt selectate de Rețeaua de Competențe Digitale.

IMM-urile și microîntreprinderile din țările partenere din est au un număr diferit de angajați, sectoare industriale și niveluri de competențe digitale. Cadrul de competențe își propune să fie aplicabil majorității IMM-urilor și microîntreprinderilor din țările partenere din est, indiferent de sector, dimensiunea întreprinderii și nivelul de competență digitală.

Cadrul va utiliza cadrele UE existente, sprijinind în același timp utilizarea integrată și adaptarea acestora la nevoile IMM-urilor și microîntreprinderilor din țările partenere din est. Experții din țările partenere din est sunt angajați pe parcursul definirii Profilurilor, Orientărilor și Metodologiei Sarcinilor de la Locul de Muncă. Programul EU4Digital sprijină dezvoltarea unui Cadru de Competențe Digitale pentru IMM-urile și microîntreprinderile din țările partenere din est, precum și organizarea de cursuri de instruire, conferințe și vizite de studiu în statele membre ale UE pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire pentru diseminarea practicilor UE.