Rețeaua de Competențe Digitale aprobă orientările pentru Cadrul de Competență pentru IMM-uri și micro-întreprinderi

  • Data: 08/12/20
  • Distribuie:

Rețeaua de Competențe Digitale a aprobat orientările privind utilizarea Cadrului de Competență pentru IMM-uri și micro-întreprinderi în țările partenere din est, la un eveniment online organizat de Programul EU4Digital la 1 decembrie.

Scopul evenimentului a fost de a valida versiunea finală a orientărilor și de a defini următorii pași a fi întreprinși de Programul EU4Digital și țările partenere din est, inclusiv evenimente de formare viitoare.

Reuniunea a examinat posibile sinergii între cadrele europene sursă, recomandări pentru aplicarea integrată a acestora, recomandări specifice privind dezvoltarea profilurilor locurilor de muncă și terminologia utilizată în e-CF, DigComp și ESCO.

În timpul discuției despre orientări, elaborarea documentelor, strategiilor și cadrelor interne relevante au fost clarificate, iar definițiile cheie au fost finalizate. După o discuție aprofundată, orientările au fost validate de Rețeaua de Competențe Digitale.

Prioritățile definite în materie de necesități de instruire au fost, de asemenea, discutate în timpul evenimentului, precum și formatul în care urmează să se desfășoare următoarele instruiri, vizite de studiu și conferințe:

  • Evenimente naționale de instruire privind înființarea și gestionarea coalițiilor naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital;
  • Eveniment regional de formare privind beneficiile cadrelor Europene de e-Competență și Competență Digitală;
  • Eveniment regional de instruire privind practicile și metodologia UE de măsurare a competențelor digitale;
  • Eveniment regional de formare privind aplicarea Cadrului de Competență pentru IMM-uri și micro-întreprinderi;
  • Eveniment regional de instruire privind cele mai bune practici ale UE pentru perfecționarea și recalificarea forței de muncă în materie de competențe digitale în sectoare specifice non-TIC;
  • Cel puțin una dintre cele două vizite de studiu planificate în Irlanda și Țara Bascilor va fi efectuată ca eveniment online din cauza restricțiilor legate de COVID-19;
  • Conferința „Competențe digitale pentru Industria 4.0” va avea loc în 2021.

Programul EU4Digital sprijină dezvoltarea unui Cadru de Competențe Digitale pentru IMM-uri și micro-întreprinderi în țările partenere din est, precum și organizarea instruirilor, conferințelor și vizitelor de studiu în statele membre ale UE pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire pentru diseminarea practicilor UE.