Rețeaua de competențe digitale se întrunește online pentru a discuta măsurarea decalajelor de competențe în țările partenere din est

  • Data: 26/06/20
  • Distribuie:

Rețeaua de competențe digitale a EU4Digital s-a reunit virtual la 25 iunie 2020 pentru a discuta rezultatele legate de elaborarea unei metodologii de măsurare și prognozare a decalajelor de competențe digitale și a cadrului de competențe pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, susținute de Programul EU4Digital.

Rețeaua a discutat, de asemenea, viitoarele instruiri și conferințe pe teme precum abilitățile digitale pentru Industria 4.0, programele de mentorat pentru femei și crearea și gestionarea Coalițiilor Naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. Obiectivul reuniunii a fost alinierea rezultatelor activităților anterioare și convenirea asupra următorilor pași pentru evenimentele planificate în timpul verii și începutul toamnei 2020.

Acesta a fost al doilea webinar virtual al rețelei din acest an. Primul webinar a avut loc pe 29 aprilie, unde participanții au definit prioritățile pentru evenimente (instruiri, conferințe, vizite de studiu), o campanie de promovare a competențelor digitale și elaborarea Cadrului de competențe digitale pentru IMM-uri și micro-întreprinderi susținute de Programul EU4Digital.

Rețeaua de competențe digitale a EU4Digital servește ca platformă pentru partajarea de bune practici și experiențe între cele șase țări partenere din est și cu UE, promovând sinergii și dezvoltând idei pentru proiecte comune de armonizare. Programul EU4Digital sprijină rețeaua prin mai multe activități, inclusiv organizarea de instruiri, conferințe și vizite de studiu în statele membre ale UE pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire, elaborarea unui cadru de competențe digitale pentru IMM-uri și micro-întreprinderi și o măsurare și prognozare a decalajelor în materie de competențe digitale.