Analiza cadrului de politici privind e-guvernarea din Ucraina în lumina Strategiei pentru Reforma Administrației Publice și provocările aferente securității cibernetice

Ucraina
  • Durata: 2017-2019
  • Contribuția UE: €300,000

Acest proiect cu o durată de doi ani (2017-2019 – 300,000 Euro) are scopul să consolideze susținerea UE pentru cadrul de politici al Ucrainei și dezvoltarea capacității de e-guvernare. Obiectivul principal este sporirea responsabilizării, eficienței și calității administrației publice prin susținerea implementării cadrului de politici privind e-guvernarea în Ucraina în cadrul Strategiei pentru Reforma Administrației Publice și a strategiilor conexe (în particular, în domeniul securității cibernetice).