CyberEast – Acțiune cu privire la Criminalitatea Informatică pentru Reziliența Cibernetică în regiunea Parteneriatului Estic

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
 • Durata: 2019-2022
 • Contribuția UE: €7 milioane

Programul, implementat de către Consiliul Europei, va contribui la îmbunătățirea rezilienței cibernetice și a răspunsului justiției penale a țărilor partenere ale PaE și se va axa pe două componente principale. În primul rând, elaborarea mecanismelor tehnice și de cooperare care sporesc securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice, și al doilea, implementarea integrală a unui cadru eficient de combatere a criminalității informatice. 

Obiective

Obiectivul programului este sporirea și eficientizarea rezilienței cibernetice și a capacităților justiției penale a țărilor partenere din est în vederea abordării mai bune a amenințărilor informatice și îmbunătățirii securității de ansamblu a acestora. 

Activități

Proiectul desfășoară următoarele activități:

Securitate Cibernetică

 • Consolidarea guvernării naționale în domeniul securității cibernetice și a cadrului legal din țările PaE, inclusiv prin:
  – Consolidarea capacității
  – Susținerea modificării sau elaborării cadrului legislativ
  – Instruire și mentorat în ceea ce privește răspunsul la amenințările cibernetice, drepturile omului, garanțiile în materie de protecție a datelor și mecanismele de supraveghere
  – Cooperarea cu furnizorii de servicii din sectorul privat
  – Sensibilizarea publicului
 • Consolidarea protecției infrastructurii informaționale critice în țările PaE, inclusiv prin:
  – Asistență tehnică pentru infrastructura critică de informație națională
  – Sprijin la elaborarea planurilor de acțiuni și a proceselor pentru protecția infrastructurii critice de informație
  – Asistență tehnică și instruire pentru elaborarea sistemelor de protecție a infrastructurii critice de informație 
 • Sporirea capacităților operaționale pentru gestionarea incidentelor de securitate cibernetică în țările PaE, inclusiv prin:
  – Organizarea reuniunilor comune privind gestionarea incidentelor cibernetice, exerciții de simulare pe calculator și operații de simulare a situațiilor de atac cibernetic
  – Operații și investigații cibernetice comune
  – Sprijinirea cooperării inter-structurale și transnaționale în incidente cibernetice efective
  – Sprijinirea și consolidarea rețelelor regionale existente 

Criminalitatea informatică 

 • Cadre legislative și de politici și conformarea cu Convenția de la Budapesta, inclusiv prin:
  – Evaluarea conformării cu Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică prin evaluările de țară
  – Contribuirea la elaborarea/actualizarea strategiilor privind criminalitatea informatică și a planurilor de acțiuni
  – Întocmirea rapoartelor de țară și regionale privind criminalitatea informatică și tendințele și amenințările de securitate cibernetică
  – Organizarea unor reuniuni regionale și naționale de nivel înalt ale autorităților din justiția penală și ale autorilor de politici pentru evaluarea aspectelor–cheie
 • Consolidarea capacităților autorităților judiciare și de aplicare a legii și a cooperării inter-structurale, inclusiv prin:
  – Evaluarea structurii instituționale, a capacităților, competențelor, necesităților de instruire, precum și a lacunelor în colaborarea inter-structurală și oportunitățile pentru unitățile de combatere a crimelor informatice în regiune
  – Contribuirea la actualizarea și/sau elaborarea planurilor de instruire pentru unitățile de combatere a crimelor informatice
  – Sesiuni de instruire, exerciții de simulare a cazurilor și procese judiciare simulate pentru investigarea crimelor informatice, și criminalistica digitală
  – Elaborarea unor proceduri convenite pentru raportarea crimelor/incidentelor informatice și partajarea datelor de către Echipele de Răspuns la Incidentele de Securitate Informatică (ERISI) cu autoritățile justiției penale 
 • Sporirea cooperării internaționale eficiente și a încrederii în justiția penală, criminalitatea informatică și dovezile electronice, inclusiv între prestatorii de servicii și organele de drept, inclusiv prin:
  – Elaborarea orientărilor pentru solicitările de asistență juridică reciprocă pentru cauzele penale care implică criminalitatea informatică și dovezile electronice
  – Ateliere de lucru, instruiri și simulări pentru îmbunătățirea abilităților, structurii și competențelor punctelor de contact 24/7
  – Sesiuni de instruire pentru unitățile de combatere a criminalității informatice și procurori privind utilizarea formelor-tip de solicitare internațională pentru păstrarea datelor și informațiilor despre abonați
  – Exerciții de simulare a cazurilor care dezvoltă abilitățile pentru cooperarea internațională în domeniul criminalității informatice
  – Sprijin pentru acordurile de colaborare între organele de drept și autoritățile din justiția penală
  – Ateliere de lucru pentru elaborarea formelor-tip standard și a procedurilor de accesare a datelor deținute de structurile din sectorul privat
  – Sprijin pentru dialogul public-privat cu privire la colaborare