EU4Digital: Cybersecurity East

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
 • Durata: 2019-2022
 • Contribuția UE: €3,121,600

Proiectul se axează pe apropierea în continuare a tuturor țărilor partenere din est de pilonii de bază ai UE privind securitatea cibernetică, ținând cont de nivelul diferit de avansare dintre țările partenere.

Obiective

Obiectivul proiectului este de a dezvolta mecanisme tehnice și de cooperare care să sporească securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice, în conformitate cu standardele UE.

Activități

Proiectul desfășoară următoarele activități:

Securitate Cibernetică

 • Consolidarea guvernării naționale în domeniul securității cibernetice și a cadrului legal din țările PaE, inclusiv prin:
  – Susținerea modificării sau elaborării cadrului legislativ
  – Instruire și mentorat în ceea ce privește răspunsul la amenințările cibernetice, drepturile omului, garanțiile în materie de protecție a datelor și mecanisme de supraveghere
  – Cooperarea cu furnizorii de servicii din sectorul privat
  – Sensibilizarea publicului
 • Consolidarea protecției infrastructurii informaționale critice în țările PaE, inclusiv prin:
  – Asistență tehnică pentru infrastructura critică de informație națională
  – Sprijin la elaborarea planurilor de acțiuni și a proceselor pentru protecția infrastructurii critice de informație
  – Asistență tehnică și instruire pentru elaborarea sistemelor de protecție a infrastructurii critice de informație 
 • Sporirea capacităților operaționale pentru gestionarea incidentelor de securitate cibernetică în țările PaE, inclusiv prin:
  – Organizarea reuniunilor comune privind gestionarea incidentelor cibernetice, exerciții de simulare pe calculator și operații de simulare a situațiilor de atac cibernetic
  – Operații și investigații cibernetice comune
  – Sprijinirea cooperării inter-structurale și transnaționale în incidente cibernetice efective
  – Sprijinirea și consolidarea rețelelor regionale existente