Programul EU4Digital

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
 • Durata: 2019-2022
 • Contribuția UE: €11 milioane

Programul are drept scop extinderea beneficiilor Pieței Unice Digitale a Uniunii Europene spre statele Parteneriatului Estic, susținându-le în reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea serviciilor în bandă largă de mare viteză pentru a stimula economiile și extinde e-serviciile, armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate în diferite domenii, de la logistică până la sănătate, fortificarea securității cibernetice, dezvoltarea competențelor și crearea mai multor locuri de muncă în industria digitală. 

Obiective

Obiectivul general al instrumentului este eliminarea obstacolelor și barierelor existente în calea serviciilor online pan-europene pentru cetățeni, administrația publică și mediul de afaceri, inclusiv prin armonizarea mediilor digitale în cadrul țărilor partenere din PaE și cu UE. 

Activități

Programul EU4Digital își axează sprijinul pe șase domenii de politică principale:

Normele în domeniul telecomunicațiilor

Instrumentul susține eforturile de stabilire a unui spațiu de roaming comun în cadrul țărilor PaE până în 2020, de consolidare a independenței Autorității Naționale de Reglementare, precum și de elaborare a unor strategii coordonate pentru distribuirea frecvenței. Activitățile includ:

 • Elaborarea și implementarea unei abordări comune față de tarifele de roaming în regiunea PaE;
 • Consolidarea independenței organizaționale și financiare a Autorităților Naționale de Reglementare pentru comunicațiile electronice;
 • Susținerea unei abordări coordonate pentru eliberarea benzii de frecvență de 700 MHz în cele 6 țări partenere din PaE.

Încredere și Securitate

EU4Digital susține elaborarea unor servicii de încredere în economia digitală și a securității cibernetice pentru reziliența îmbunătățită a infrastructurii critice, acestea fiind componentele esențiale ale e-Serviciilor transfrontaliere în regiunea Parteneriatului Estic. Activitățile includ:

 • Elaborarea și implementarea unei foi de parcurs regionale și a planurilor de acțiuni naționale pentru recunoașterea reciprocă a identificării electronice în regiunea PaE;
 • Pilotarea unei e-Semnături transfrontaliere interoperabile în regiune;
 • Elaborarea unui cadru regional pentru e-Servicii transfrontaliere; 
 • Elaborarea unui set standard de orientări în materie de securitate cibernetică pentru regiunea PaE.

e-Comerț

Programul susține facilitarea și armonizarea comerțului în cadrul țărilor PaE și cu UE, promovând cadrele comune pentru e-Comerț, e-Vamă și e-Logistică, și acționând în direcția stabilirii Coridoarelor de Transport Digitale. Activitățile includ:

 • Pilotarea componentelor de e-Comerț transfrontaliere în cadrul țărilor partenere și cu statele membre ale UE;
 • Promovarea relaționării între partenerii e-Comerț în regiune;
 • Pilotarea  catalizatorilor e-Comerțului transfrontalier în cadrul țărilor partenere PaE și cu UE;
 • Pilotarea mecanismelor de schimb informațional între birourile vamale transfrontaliere;
 • Acționarea în vederea stabilirii unui pilot pentru un Coridor de Transport Digital Multi-modal (maritim și terestru) între Marea Baltică și Marea Neagră.

Inovarea în domeniul TIC

EU4Digital susține reformele și acțiunile care favorizează dezvoltarea cercetărilor în domeniul TIC, a start-up-urilor și a ecosistemelor de inovare în toata regiune PaE, bazându-se pe experiența și cele mai bune practici ale UE. Activitățile includ:

 • Susținerea creării unui cadru legislativ comun privind inovarea în domeniul TIC în PaE;
 • Elaborarea unui pachet de instruire comun destinat autorilor de politici, organizațiilor și companiilor din domeniul TIC;
 • Promovarea relaționării actorilor ecosistemelor inovatoare;
 • Extinderea rețelelor și platformelor inițiativei ”Start-up Europe” în vederea includerii tuturor celor 6 țări partenere;
 • Implementarea campaniilor de promovare. 

e-Sănătate

Programul susține elaborarea unor cadre naționale armonizate pentru e-Sănătate în cadrul țărilor partenere PaE și cu UE. Activitățile includ:

 • Elaborarea orientărilor și standardelor de armonizare e-Sănătate pentru regiunea PaE;
 • Crearea unei platforme e-Sănătate transfrontaliere în regiunea PaE;
 • Implicarea regiunii în proiecte, programe și inițiative relevante ale UE.

e-Competențe

EU4Digital susține implementarea strategiilor privind competențele digitale în țările PaE, acționând în vederea creării coalițiilor naționale pentru locuri de muncă în sectorul digital și a unui cadru de competență pentru întreprinderile mici. Activitățile includ:

 • Definirea unei metodologii pentru măsurarea și prognozarea deficiențelor în domeniul competențelor digitale naționale;
 • Definirea unui cadru de competență comun pentru ÎMM și microîntreprinderi;
 • Crearea coalițiilor naționale pentru competențe și locuri de muncă;
 • Desfășurarea seminarelor de instruire și a atelierelor de lucru;
 • Implementarea campaniilor de promovare în țările partenere.