Consolidarea capacității Agenției Naționale Cadastru de gestionare și interoperabilitate a datelor geo-spațiale

Belarus
  • Durata: 2019-2021
  • Contribuția UE: €1.2 milioane

Acest Proiect Twinning  (2019-2021- 1.2 milioane Euro) finanțat de UE are scopul de a spori capacitatea de schimb de date spațiale, de a îmbunătăți e-serviciile și capacitatea IT a ANC și de a consolida capacitatea de producere, gestionare și schimb de date în ANC.