Un cadru comun de competențe – sună foarte abstract… ce înseamnă mai exact, cum contribuie EU4Digital și ce diferență va face?

  • Data: 06/04/20
  • Distribuie:

Competențele digitale joacă un rol din ce în ce mai important în toate industriile și sectoarele, deoarece hotarele dintre rolurile TIC și cele non-TIC devin din ce în ce mai estompate. Profesioniștii din ÎMM-uri și microîntreprinderi îndeplinesc adesea mai multe roluri de muncă și/sau roluri de muncă intersectoriale (hibride), inclusiv cele care necesită niveluri diferite de competențe digitale. 

Cadrul de Competențe sprijină definirea căilor de carieră și de învățare, a rolurilor de muncă, a nevoilor de învățare și a rezultatelor printr-un cadru de referință comun. Acesta va servi drept ghid clar pentru orice ÎMM din regiune, indiferent de dimensiunea sau domeniul său operațional, cu privire la modul de a găsi, instrui și recruta angajați cu competențe digitale necesare. În plus, Cadrul de Competențe stabilește un limbaj comun pentru competențele digitale și competențele pentru publicul său țintă, explicând terminologia IT complexă în „limbajul de afaceri”.

Cadrul de Competențe:

  • Sprijină dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților ÎMM-urilor și din microîntreprinderi;
  • Sprijină îmbunătățirea competitivității, a potențialului de export și a inovării ÎMM-urilor și microîntreprinderilor din țările partenere din est; 
  • Încurajează participarea ÎMM-urilor și a microîntreprinderilor la dezvoltarea pieței digitale.