Care sunt principalele provocări în materie de securitate cibernetică din regiune? Cum contribuie EU4Digital la consolidarea rezilienței în țările partenere?

  • Data: 22/04/20
  • Distribuie:

O analiză a reglementărilor, politicilor și măsurilor de securitate de stat deja implementate de țările partenere din est ne-a permis să identificăm principalele provocări de securitate cibernetică din regiune, care sunt:

  • Lipsa de personal calificat și resurse în domeniul cibernetic;
  • Finanțare dedicată și sistematică insuficientă;
  • Strategii Cibernetice Naționale care nu au fost stabilite, sunt depășite și nu sunt aliniate la Directiva UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS);
  • Legislația națională învechită, care nu este conformă cu legislația actuală a UE și standardele de securitate cibernetică;
  • Lipsa evaluărilor periodice ale riscului cibernetic la nivel național;
  • Nu s-au stabilit planuri de urgență la nivel național;
  • Listele Infrastructurii Informaționale Critice (CII) la nivel național nu sunt definite sau sunt incomplete.


Prin proiectul EU4Digital, un set de bune practici și recomandări în domeniul securității cibernetice a fost identificat și pregătit pentru autoritățile naționale sub forma unor orientări privind securitatea cibernetică. Aceste orientări oferă recomandări privind modul de continuare a dezvoltării securității cibernetice și a practicilor eficiente de dezvoltare, implementare, evaluare și menținere a măsurilor de securitate cibernetică. Acest lucru va contribui la crearea unui spațiu cibernetic mai puternic și mai rezistent în rândul țărilor partenere și va reduce riscul de perturbare sau de defectare a sistemelor informatice de rețea.


În plus, prezentarea generală detaliată a securității cibernetice în fiecare țară parteneră din est – situația actuală, principalele provocări și acțiunile următoare furnizate în rapoartele de țară individuale – va servi drept contribuție la programul EU4Digital: Îmbunătățirea Rezilienței Cibernetice în Țările Parteneriatului Estic.